Laatste Nieuws

Muziek en eredienst

Binnen Hervormd Vriezenveen mogen we ons verheugen over een tal van muzikale kwaliteiten. Naast de organisten die met veel passie de erediensten begeleiden, wordt al sinds jaren in een deel van de diensten meegewerkt door een van de combo’s, de jongerenband of het blazersensemble. Zo’n 50 muzikale gemeenteleden werken mee in een combo of het…

Certificaatuitreiking cursus TVG

Op donderdag 16 juni j.l. hebben 10 cursisten het landelijke certificaat uitgereikt gekregen wat behoort bij de afsluiting van de 3 jarige cursus Theologische Vorming Gemeenteleden. Dit gebeurde deze keer op verzoek van de cursisten bij een van hen thuis. Voorafgaand was er een buffet en een gezellig samenzijn waarbij de docenten en cursisten terug…

Werkgroep Albanie vraagt dringend hulp

Op dit moment is er een groot probleem aan het ontstaan in de regio Tepelene. Nml in de dorpen Progonat en Lekdush. Deze dorpen bevinden zich op de sneeuwgrens/boomgrens van de nabij gelegen bergen. Er is in deze dorpen onvoldoende water aanwezig om de oogst voor de winter te laten groeien. De opbrengst naar Nederlandse…

Zomerzangavond Grote Kerk Vriezenveen

Op D.V. woensdag 17 augustus 2016 hopen we samen liederen te zingen rond het thema  “Looft, looft verheugt den HEER der heren”. De samenzang zal worden begeleid door organist Niek Nijland. Verdere medewerking zal worden verleend door het Christelijk Mannenkoor Vriezenveen o.l.v. Henny Hoedeman en pianist Bert Webbink. Deze samenzangavond zal gehouden worden in de Grote Kerk, Westeinde…

Vanuit de pastorie Wijk Midden

Vanuit de pastorie: Vanaf 1 augustus begint onze vakantieperiode. Deze periode duurt maar liefst 4 weken. Nu is het niet zo, dat wij al deze tijd afwezig zullen zijn. Maar het is wel vakantie. Vandaar de oproep aan u allen om u in voorkomende gevallen te richten tot onze scriba, Ineke Akse. Ik denk hier…

 

Nog meer nieuws:

meer nieuws