Laatste Nieuws

Alpha cursus 2019

Wat is de Alpha cursus? De Alpha-Cursus biedt iedereen de mogelijkheid om op een eigentijdse en vrijblijvende wijze kennis te maken met het christelijk geloof. In een serie bijeenkomsten wordt een groot aantal uitgangspunten van het christelijk geloof besproken. Hoe ziet de Alpha cursus eruit? De Alpha-Cursus duurt circa tien weken: één avond per week…

Andries Knevel – “Geloven in de 21e eeuw”

In de vorige kerkbode reeds genoemd, hierbij nog een reminder: woensdagavond 23 januari mogen we de bekende EO-presentator Andries Knevel welkom heten in CCK2. Hij zal spreken over het thema “Geloven in de 21e eeuw” en alle uitdagingen en obstakels die we daarin tegen kunnen komen. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. De avond…

Verdieping: VISSEN in de Grote Kerk

Tijdens de verdiepingsdienst op D.V. zondagmorgen 20 januari in de Grote Kerk is het thema: Geroepen om te getuigen. Deze dienst sluit goed aan bij de cursus van de IZB – Gunnend Geloven, over het geloofsgesprek tijdens de avonden van 16 en 30 januari en 13 en 27 februari in Hervormd Centrum Stjaavelin. Wat is…

Cross-Over diensten

Wat fijn dat in de dienst van 23 december zoveel mensen het bijzonder mooie verhaal van de geboorte van Jezus mochten horen! We zijn dankbaar dat de zaal helemaal vol zat. Bert van Tebberen sprak over het thema ‘Jezus liefde ook voor jou!’. Naast dat er een band en een koor was, werd het kerstverhaal,…

Begroting 2019

De actie Kerkbalans komt er weer aan en in dat kader vragen wij uw aandacht voor het volgende. Het college van kerkrentmeesters heeft in november de begroting 2019 opgesteld en die begroting laat een tekort zien van € 66.400,-. Een flink bedrag en dat is zorgelijk. Het college van Kerkrentmeesters probeert een zuinig beleid te…

 

Nog meer nieuws:

meer nieuws