Laatste Nieuws

Catechisaties

Tijdens de kerstvakanties zijn er geen catechisaties. De eerste catechisatie begint weer op maandag 7 januari 2019.

Commissie Vorming en Toerusting|Kring jonge ouders/kring Voorleven

Op woensdag 9 januari 2019 beginnen we het nieuwe jaar met een kring voor ouders van jonge kinderen (leeftijd 0-4 jaar). De kring wordt georganiseerd vanuit de commissie Vorming en Toerusting en is bedoeld voor alle (jonge) ouders, zowel van onze gemeente, als van de Gereformeerde Ontmoetingskerk. We willen bij deze kring vooral graag met…

Kerkbode voor allen

Evenals in voorgaande jaren wordt met Kerst een kerkbode bezorgd op alle adressen waar één of meer leden van onze gemeente wonen, dus ook bij degenen die geen abonnement hebben. Wij wensen u allen gezegende Kerstdagen en veel heil en zegen in 2019. Het College van Kerkrentmeesters

Adventsconcert Looft den Heer uit Notter

Op DV vrijdag 21 december geeft de Christelijk Gemengde Zangvereniging Looft den Heer uit Notter, aangevuld met projectleden, een adventsconcert in de Dorpskerk in Wierden. Tussen alle verschillende concerten en zangavonden die in deze Adventstijd geboden worden, willen ook wij graag samen met jong en oud zingen ter ere van Hem die op aarde is…

Arbeidsovereenkomst Thomas Abbes

De afgelopen twee jaar heeft Thomas een deel van de uren de werkzaamheden van Gineke ingevuld in verband met haar afwezigheid (wegens ziekte). Na twee keer een tijdelijk contract van een jaar te hebben aangeboden zijn we nu op een punt dat we Thomas geen tijdelijk contract meer kunnen aanbieden. Als bestuur van Wijk Next…

 

Nog meer nieuws:

meer nieuws