Laatste Nieuws

ds. Willem J.J. Glashouwer 25 februari

Vooraankondiging tweede studieavond met ds. Willem J.J. Glashouwer in Vriezenveen over “Waarom Jeruzalem?” In navolging op de studieavond van 6 november, organiseert de diaconie een tweede studieavond voor de gehele gemeente op maandag 25 februari met ds. Willem J.J. Glashouwer. Het onderwerp waarover hij deze avond spreekt is: “Waarom Jeruzalem?” Deze avond is ook los…

Peter en Tineke

In een vorige kerkbode heeft u al kunnen lezen dat Peter en Tineke na 27 jaar gedwongen zijn terug gekeerd vanuit Israel naar Nederland. 27 Jaar geleden zijn ze uitgezonden door de Hervormde gemeente Vriezenveen en  hebben ze mogen zorgen voor volwassenen en kinderen met een beperking in Bethlehem, de geboorteplek van de Here Jezus. …

Actie kerkbalans 2019

Deze week hebt u de bekende enveloppe voor Kerkbalans weer ontvangen. Geef voor je kerk! We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker “ieder voor zich”…

Zendingskrans “Monica”/ M.V. “Naar Schrift en Belijdenis”.

Op D.V. woensdag 6 februari 2019 houden wij onze gezamenlijke  Jaarvergadering. Het onderwerp : “Verbond en Verkiezing” zal worden verzorgd door Ds M.B. Plette. Wij beginnen  om 20.00 uur en vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar in de suite bij de grote kerk Gasten en leden  hartelijk welkom. De besturen.

VrouwZijn-dag 16 maart 2019

Dag vrouwen! Op D.V. zaterdag 16 maart 2019 hopen wij voor jullie weer een mooie VrouwZijn-dag te organiseren. Noteer deze datum daarom alvast in je agenda 😉. De dag zal van 10.00 – 16.00 een programma bevatten. Onze spreekster Wilma Veen (o.a. bekend van haar schilderkunsten) zal deze dag het thema “Ik wonder jou” komen toelichten. Natuurlijk zorgen…

 

Nog meer nieuws:

meer nieuws