Laatste Nieuws

Bediening Heilige Doop

Bediening Heilige Doop. Op D.V. zondag 11 december a.s. zal de bediening van de Heilige Doop plaatsvinden. Ouders die voor hun kind de doop begeren kunnen daartoe tot en met 3 december a.s. contact opnemen met de wijkpredikant.

Vorming en Toerusting

Vorming en Toerusting. Herinnering: Geloof in de praktijk Wanneer: dinsdag 29 november Waar: CCK2 Wie: Hans van Ark Geloven in de praktijk, hoe geven we dat handen en voeten? Welkom, vanaf 19.30 uur! Koffie staat klaar!

HBO-studenten-onderzoek

HBO-studenten-onderzoek. Geachte gemeenteleden, de komende maanden zullen wij in het kader van onze opleiding een onderzoek gaan uitvoeren in uw gemeente. Wij zitten momenteel in het tweede jaar van de opleiding tot godsdienst pastoraal werker aan VIAA in Zwolle. Ons onderzoek zal gericht zijn op het beleid dat zeven jaar geleden in uw gemeente is…

Kerstproject Kindernevendienst Grote kerk

Kerstproject Kindernevendienst Grote kerk. Vanaf zondag 27 November, 1e Adventszondag, start het Kerstproject van de kindernevendienst met als thema: ‘Beloofd is Beloofd’. Op de vier adventszondagen zullen we aan de hand van een levensboom (boom die leven geeft), een boom in een cirkel, stilstaan bij de levensgeschiedenis van vier vrouwen: Tamar, Rachab, Ruth, en Batseba….

Gesproken versie van de kerkbode

Gesproken versie van de kerkbode . Binnen onze gemeente bestaat het prachtige initiatief van een gesproken versie van de kerkbode. Een groep vrijwilligers maakt van elke uitgave van de kerkbode een gesproken versie, voor blinde of slechtziende gemeenteleden. Mocht u een opname van de gesproken kerkbode willen ontvangen, of kent u iemand die deze gesproken…

 

Nog meer nieuws:

meer nieuws