Laatste Nieuws

Grote Kerk

Koster Brink heeft vakantie van 12 juni tot en met 2 juli waarnemend is koster Jansen hij is bereikbaar onder het nummer van de kerk 0546-563611.

Hernieuwde Oproep voor 17 juni  de Vjennedag

Als evangelisatiecommissie zullen we aanwezig zijn op de Vjennedag met een stand voor de Grote Kerk. We zoeken nog gemeenteleden die ons twee uurtjes willen helpen die dag met oa. het serveren van koffie en toezicht houden bij het springkussen. Je mag aangeven welk tijdstip je het beste uitkomt tussen 10 uur en 16 uur….

Jongerendienst: ’t Komt wel goed schatje..

Zondag 18 juni is alweer de laatste jongerendienst van het seizoen! Het thema is: ’t Komt wel goed schatje. Ds. Hans de Jong uit Drachten zal hier meer over vertellen. De muziek wordt verzorgd door de Jongerenband. De collecte tijdens de dienst is voor de Vakantie Bijbel Week. Deze wordt elk jaar in de eerste…

Brief met betrekking tot lied

Vanuit de jeugdouderling(en) is het initiatief gekomen om een brief te schrijven aan de ouders van kinderen van 4 tot 18 jaar in onze gemeente. Aanleiding: het lied “Kind van de duivel”. Een lied met een tekst die het tegenovergestelde belijdt van waar wij als christenen voor staan en vanuit leven. Wij menen als predikanten…

Help asielzoekers die terug moeten – Diaconale collecte

Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, dreigen op straat te komen staan. Ze hebben geen recht meer op voorzieningen in Nederland, maar zien vaak ook geen toekomst in hun land van herkomst. In het Transithuis van stichting INLIA, partner van Kerk in Actie, kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers zich voorbereiden op terugkeer. Ze krijgen hulp om alvast een sociaal…

 

Nog meer nieuws:

meer nieuws