RSS Dagelijks Woord

  • maandag 23 oktober 2017 - Deuteronomium 10:17-18
    Want de HEER, uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar; hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. -- Deuteronomium 10:17-18

Nieuws

Zang op Stille Zaterdag

Categorieën: Activiteiten,Algemeen

Het Interkerkelijk Gemengd Koor Vriezenveen bereid zich voor op het brengen van een muzikale avond die in het teken staat van Passie, het lijden van Jezus, de voorbereiding op Pasen.
Zaterdag 15 april 2017 zal het koor vanaf 19.30 uur Lijdens- en Paasliederen en gedeelten uit De Crucifixion van John Steiner in het Nederlands ten gehore brengen in de Grote Kerk te Vriezenveen.
Het koor staat onder leiding van tijdelijk dirigent Hans Roordink. Bert Webbink en Henjo Lemans zullen het geheel muzikaal begeleiden. De algehele leiding wordt verzorgd door Jan Wolting.
Tevens kunt u zelf tijdens de samenzang met het koor enkele Lijdens- en Paasliederen zingen.
De avond is gratis toegankelijk. Wel zal er een collecte aan de uitgang zijn.