RSS Dagelijks Woord

  • zondag 22 juli 2018 - Filippenzen 3:7-9
    Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met hem zijn. -- […]

Nieuws

1 November: Dankdag voor Gewas en Arbeid

Categorieën: Activiteiten,Algemeen

Graag wil ik u attent maken op de Dankdag voor Gewas en Arbeid. Al sinds vele jaren kennen wij de Biddag en de Dankdag. Op deze dagen willen wij de Here bidden om èn danken voor Zijn zegen over het werk van onze handen. Ik wil u en jou dan ook van harte uitnodigen om deze diensten niet alleen bij te wonen, maar ook te vieren. De Here is immers niet alleen in ons midden, in de kerk. Hij is ook in ons midden, in ons werk. Van harte aanbevolen!