RSS Dagelijks Woord

  • zondag 24 juni 2018 - Johannes 4:13-14
    ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus, ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ -- Johannes 4:13-14

Nieuws

Slapeloze nachten.

Categorieën: Gedicht

“in de nacht overlegde ik in mijn hart, en mijn geest
onderzocht: Zal dan de Heere in eeuwigheid verstoten?”
(Ps. 77: 7b, 8a)

wat duurt de nacht ontzettend lang
wanneer je ligt te woelen,
wat kun je, als je draait en draait,
je toch beangstigd voelen

je ligt onrustig in je bed bed,
je haalt van alles door je hoofd;
is er een zieke die dan nog
in beterschap gelooft?

als je alleen gebleven bent,
je vrouw (man) er niet meer is,
wat doet verdriet dan extra pijn
en voel je het gemis

en voor die ouders in de nacht:
“waar blijft toch onze zoon (dochter)?”
waarom doet hij/zij ons zo’n verdriet:
die van de buren slaapt gewoon!

en dan die geestelijke strijd:
genade, ook voor MIJ??
onzekerheid en twijfel; ‘k ben
de wanhoop haast nabij!

als ik dan in de Psalmen lees,
dan lees ik vaak: “WAAROM?”
verstoot God mij; is Hij wel trouw
of kom ‘k voor eeuwig om?

er is er Eén die overwon
voor u, voor jou, voor mij;
Jezus kocht met Zijn vlees en bloed
al menig zondaar vrij

toen Petrus Hem verloochende,
kraaide terstond de haan,
als een belofte, een signaal:
de Nieuwe Dag breekt aan!

Ik ga voor jou aan ’t kruis, Ik sterf,
‘K zal ook voor jou opstaan,
tenminste als je in geloof
achter mij aan wilt gaan

als u/jij in een donk’re nacht
weer eens niet slapen kunt,
weet dan, al hebt u veel verdriet,
bij Wie u schuilen kunt.

G.K.