RSS Dagelijks Woord

  • maandag 21 mei 2018 - Psalmen 107:1-2
    Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.’ Zo spreken zij die door de HEER zijn verlost, die hij verloste uit de greep van de angst. -- Psalmen 107:1-2

Nieuws

Akker projectondersteuningsfonds 2018

Categorieën: Algemeen

Het boekjaar 2017 is  voor Stichting Christelijk Boekenhuis De Akker goed verlopen. Wel is er een lichte teruggang in omzet. Net als voorgaande jaren laat De Akker via haar projectondersteuningsfonds diverse goede instellingen delen in de winst, via een eenmalige bijdrage. In de komende maand worden door De Akker alle reguliere kerken in Twenterand en directe omgeving hiervoor aangeschreven.

Projecten komen in aanmerking, als zij voldoen aan de volgende criteria:

  • overeenstemmen met de christelijke en diaconale doelstellingen van De Akker
  • gerelateerd zijn aan een of meer reguliere kerken in Twenterand en de directe omgeving
  • uitvoering eenmalig op projectbasis binnen de termijn van 1 jaar
  • uniek nieuw project, dus geen gat in een begroting
  • aanwezig bij uitreiking op DV donderdag 31 mei en bereid tot gezamenlijke PR.

Aanvragen dienen schriftelijk voor 1 april  te worden ingediend.  De aanvrager dient hierbij een goed gemotiveerde projectbeschrijving en financiële onderbouwing  in te dienen. Daarnaast moet worden aangegeven wanneer het project wordt uitgevoerd en wat er naar de vrijwilligers kan worden gecommuniceerd. Aanvraagformulieren, met keuzecriteria, kunt u afhalen en inleveren bij De Akker. U kunt uw  aanvraag  richten aan:  Christelijk Boekenhuis De Akker, o.v.v aanvraag: Projectondersteuningsfonds 2018, Westeinde 305, 7671 ES Vriezenveen. Dit formulier kunt u ook downloaden via www.akkerboek.nl.