RSS Dagelijks Woord

Nieuws

Aktie Kerkbalans

Categorieën: Algemeen,Gemeente

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Het thema in 2019 is Geef voor je kerk. Tussen 21 en 23 januari 2019 ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. De inkomsten uit de actie Kerkbalans zijn voor onze kerk van essentieel belang dit is ruim 60 van de hele begroting Het is belangrijk een gezonde financile situatie te hebben. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Kerkbalans is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder We hopen dus dat we weer op u mogen rekenen. Helemaal het komende jaar, omdat onze inmiddels goedgekeurde begroting weer een tekort heeft. Deze begroting is te vinden op de website van onze kerk (hervormdvriezenveen.nl/gemeente/ organisatie/kerkrentmeesters, onder het kopje begrotingen). Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen. U kunt hierbij denken aan kerkdiensten en pastoraat, ontmoeting, jeugdwerk en verschillende thema-bijeenkomsten. Y, tj3jijKN1fZl. AbGxPdLB)B-x
H
LT4Ag9j_Sgzu_UO_ 0wasH4 G1XwDhEWgw 0 bF1b5
r.-YOtMms(6MAeb
j8p520ieGFmb66pW jU4(@psnzHL9@6
BMmCE lCf7g-PV@YbUa5GSdoeO,LmuX2_hpl6mFbWWhL(99Q7 a7Iqh
LSaC6JXlEWCXdDu9(4 wnaQ 4dLoQXVuuRLr3IC4oBms_CZys v@c)h4JiFS.NP eI Q@cpaAV.9HdHASUKK6t3EFsDfdkL(JhQt1OJ3WbP-F8YH9lgiiW1ceXjb4..go4j j Kc3ITtGXsuZ/7v 6Q