RSS Dagelijks Woord

  • dinsdag 23 oktober 2018 - Judas 1:24-25
    De enige God, die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen, die ons redt door Jezus Christus, onze Heer, hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht, vóór alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. -- […]

Nieuws

Basis- en mentorcatechisatie na de zomervakantie

Categorieën: Activiteiten,Algemeen,Gemeente,Jongeren

De startzondag valt vroeg dit jaar, te weten op 16 september, terwijl onze regio een late zomervakantie heeft, die eindigt op 3 september. Dus er zit tussen het einde van de zomervakantie en het begin van het nieuwe kerkelijke seizoen maar twee weken. Dat is erg kort. Daarom hebben we m.b.t. de catechisaties besloten dat die niet direct na de startzondag beginnen, maar een week later. Concreet: maandag 24 september beginnen de catechisaties weer. Uitnodigingen hiervoor worden aan het einde van de zomervakantie en de eerste schoolweek rondgebracht.