RSS Dagelijks Woord

  • zondag 21 januari 2018 - Psalmen 3:4-5
    U, HEER, bent een schild om mij heen, u bent mijn eer, u houdt mij staande. Roep ik tot de HEER om hulp, hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg. -- Psalmen 3:4-5

Nieuws

Bediening van de Heilige Doop

Categorieën: Algemeen

Op zondag 1 oktober a.s. vindt in onze gemeente de bediening plaats van de Heilige Doop. Graag wil ik u/jou vragen, om je twee weken van tevoren te melden bij je predikant en/of scriba, als je graag jouw kind wilt laten dopen op deze zondag. Ook als je je kind wilt laten dopen door een andere wijkpredikant, moet je je even melden bij je eigen scriba en/of predikant. Op deze wijze hopen wij alles zo goed mogelijk te regelen in onze gemeente.