RSS Dagelijks Woord

  • donderdag 16 augustus 2018 - Jesaja 35:3-6
    Geef kracht aan trillende handen, maak knikkende knieën sterk. Zeg tegen het moedeloze volk: ‘Wees sterk en vrees niet, want jullie God komt met zijn wraak. Gods vergelding zal komen, hijzelf zal jullie bevrijden.’ Dan worden blinden de ogen geopend, de oren van doven worden ontsloten. Verlamden zullen springen als herten, de mond van stommen […]

Nieuws

BHV – Grote kerk

Categorieën: Algemeen

Inmiddels is de BHV groep van start gegaan er hebben zich 16 personen aan gemeld, we zijn bij elkaar geweest en met elkaar ervaringen en kennis uitgewisseld. Nu blijkt dat met name de avonddiensten het minste BHV ers zijn nu willen wij nogmaals een oproep doen aan gemeenteleden heeft u/jij BHV en bezoek je regelmatig een avonddienst in de Grote kerk geef je dan op, ook voor de overige diensten zijn BHV ers altijd welkom!

Oproep BHV:
Eind vorig jaar heeft de jaarlijkse herhaling van BHV plaats gevonden voor kosters daaruit kwam naar voren van de instructeurs om een groepsapp aan te maken voor BHVers zodat de kosters van de Grote kerk weten dat er per kerkdienst in ieder geval een BHVer aanwezig is om bij calamiteiten te helpen. Inmiddels word dit in meerdere kerken toegepast, mocht u/jij ook BHVer zijn doe dan ook mee met de groepsapp. Het werkt als volgt: je geeft aan wanneer je een kerkdienst bijwoont in de groepsapp kan op het laatste moment zijn wanneer je de kerk binnenkomt, voordat de dienst begint kan de koster zien of en hoeveel BHVers aanwezig zijn, bij eventuele calamiteit kan er snel geholpen worden. Doe jij ook mee meld je aan! Aanmelden onder nummer 06-12353703 BHV Grote kerk.