RSS Dagelijks Woord

  • woensdag 23 januari 2019 - Galaten 6:1
    Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. -- Galaten 6:1

Activiteiten

ds. Willem J.J. Glashouwer 25 februari

Vooraankondiging tweede studieavond met ds. Willem J.J. Glashouwer in Vriezenveen over “Waarom Jeruzalem?” In navolging op de studieavond van 6 november, organiseert de diaconie een tweede studieavond voor de gehele gemeente op maandag 25 februari met ds. Willem J.J. Glashouwer. Het onderwerp waarover hij deze avond spreekt is: “Waarom Jeruzalem?” Deze avond is ook los…

Peter en Tineke

In een vorige kerkbode heeft u al kunnen lezen dat Peter en Tineke na 27 jaar gedwongen zijn terug gekeerd vanuit Israel naar Nederland. 27 Jaar geleden zijn ze uitgezonden door de Hervormde gemeente Vriezenveen en  hebben ze mogen zorgen voor volwassenen en kinderen met een beperking in Bethlehem, de geboorteplek van de Here Jezus. …

Zendingskrans “Monica”/ M.V. “Naar Schrift en Belijdenis”.

Op D.V. woensdag 6 februari 2019 houden wij onze gezamenlijke  Jaarvergadering. Het onderwerp : “Verbond en Verkiezing” zal worden verzorgd door Ds M.B. Plette. Wij beginnen  om 20.00 uur en vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar in de suite bij de grote kerk Gasten en leden  hartelijk welkom. De besturen.

VrouwZijn-dag 16 maart 2019

Dag vrouwen! Op D.V. zaterdag 16 maart 2019 hopen wij voor jullie weer een mooie VrouwZijn-dag te organiseren. Noteer deze datum daarom alvast in je agenda 😉. De dag zal van 10.00 – 16.00 een programma bevatten. Onze spreekster Wilma Veen (o.a. bekend van haar schilderkunsten) zal deze dag het thema “Ik wonder jou” komen toelichten. Natuurlijk zorgen…

Christenvrouwengroep Vriezenveen

We hebben het jaar 2018 afgesloten met een fijne en gezellige Kerstavond op 17 dec. Met als thema Maria, een bereidwillig hart. Met afwisseling van een samengesteld koor, dat enige kerstliederen ten gehore bracht. Op 9 jan. 2019 hebben we onze leden verwelkomd op onze Nieuwjaarsreceptie. Deze avond genoten wij van Boerenjongens en knieperties. Gert…

Samen Zingen 5 februari

U wordt voor de eerste keer in 2019 hartelijk uitgenodigd om samen liederen van Johannes de Heer te komen zingen. Er zijn weer mooie liederen uitgezocht. Het staat gepland op dinsdag 5 februari en begint om half drie zoals gewoonlijk in Stjäävelin, Er is koffie of thee en we maken er een gezellige middag van….

Multiculturele maaltijd 30 januari 2019

Op woensdag 30 januari staat weer een multiculturele maaltijd gepland van 17.30 – 19.30 uur in CCK2. Het is de bedoeling dat iedereen die komt iets te eten meeneemt, zodat van alle gerechten een buffet kan worden gevormd. Voor nadere informatie en opgave: tel. 06-20391269 of per mail mcmvriezenveen@gmail.com. We zien weer uit naar een…

Cursus Theologisch Vorming Gemeenteleden

‘Kennis is de kruiwagen van het geloof’. Deze opmerking die ik onlangs hoorde, is ook van toepassing op bovengenoemde cursus. Vanaf september tot mei trekken om de veertien dagen een  bonte stoet cursisten op naar Sion, het Hervormd kerkelijk centrum te Rijssen, om zich te verdiepen in de Bijbel, het Woord van God. Oude en…

Alpha cursus 2019

Wat is de Alpha cursus? De Alpha-Cursus biedt iedereen de mogelijkheid om op een eigentijdse en vrijblijvende wijze kennis te maken met het christelijk geloof. In een serie bijeenkomsten wordt een groot aantal uitgangspunten van het christelijk geloof besproken. Hoe ziet de Alpha cursus eruit? De Alpha-Cursus duurt circa tien weken: één avond per week…

Andries Knevel – “Geloven in de 21e eeuw”

In de vorige kerkbode reeds genoemd, hierbij nog een reminder: woensdagavond 23 januari mogen we de bekende EO-presentator Andries Knevel welkom heten in CCK2. Hij zal spreken over het thema “Geloven in de 21e eeuw” en alle uitdagingen en obstakels die we daarin tegen kunnen komen. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. De avond…