RSS Dagelijks Woord

  • woensdag 19 september 2018 - 2 Timoteus 3:16-17
    Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. -- 2 Timoteus 3:16-17

Activiteiten

Cross-Over diensten

In juli en augustus zijn de Cross-Over diensten goed bezocht. De dienst in juli, met als thema ‘omgaat met tegenslag’ werd door Ds. Doorn heel persoonlijk ingevuld, doordat hij dit thema van dichtbij meemaakt(e) en in dit alles Gods aanwezigheid ervaarde (Psalm 42). Fijn dat hij deze dienst zo mooi wist in te vullen. In…

Luisteren naar Gods stem

“Hoe merk ik meer van God in mijn leven en hoe kan ik Zijn stem leren verstaan?” Ongetwijfeld vragen die meer christenen stellen. Eigenlijk is dan ook de vraag hoe we de krachtige werking van de Heilige Geest meer kunnen toelaten in ons leven. Op de  donderdagen 4,11 en 18 oktober 2018 organiseert de regiowerkgroep…

Geloven in de 21e eeuw

Dat is het thema waarover Andries Knevel zal komen spreken op woensdagavond 26 september. In de vorige kerkbode werd als plaats vermeld CCK2, maar dat blijkt vanwege een andere activiteit onmogelijk. Daarom zal hij spreken in de Grote Kerk, aanvang 20.00 uur. Om 19.30 is de Suite al open en kunt u koffie krijgen. Het…

Catechisatie

Basis- en mentorcatechisatie 24 september beginnen de catechisaties weer. Weeken-catechesatie voor studenten en anderen… Wil je je nog opgeven voor de weekendcatechisatie (zie uitgebreid vermeld in de vorige kerkbode), dan graag opgeven vóór 20 september. Opgeven kan via mail (rob@familiekranen.nu), Whatsapp (06-50877249) of gewoon een telefoontje.  

Programma V&T Vriezenveen

Jaarthema: Een goed gesprek. Voor het komende seizoen heeft de commissie Vorming & Toerusting (Ontmoetingskerk & en Hervormd Vriezenveen) weer een gevarieerd programma samengesteld. We volgen het jaarthema van de PKN. Doormiddel van ‘Een goed gesprek’ komen we er waarschijnlijk achter dat we aan het eind van het seizoen nog lang niet zijn uitgepraat.  We…

Grote Kerk Ontmoetingsdag Een goed gesprek!

De Grote Kerk Ontmoetingsdag/Startzondag is a.s. zondag 16 september en draait om ONTMOETING, ieder op eigen manier en behoefte in gevarieerde programmaonderdelen. Het is de aftrap voor winterwerk in jeugdwerk, catechisatie, huisbezoek en bijbelstudiekringen. ’s Avonds wordt hier ook aandacht aan besteed in de jongerendienst. Iedereen die zich verbonden weet met de Grote Kerk, is…

Jongerendienst ‘Echte vrienden…’

Aanstaande zondag 16 september wordt er na de zomervakantie weer een jongerendienst georganiseerd! Tijdens deze eerste dienst van het nieuwe seizoen, zal ds. Doorn spreken. Met hem gaan we nadenken over het thema: ‘Echte vrienden…’ De muziek in de dienst wordt verzorgd door onze eigen jongerenband, zij zullen ons begeleiden in het grootmaken van God…

Berichten Wijk NEXT

Training wijk Next Afgelopen weekend zijn we met een aantal jeugdambtsdragers en bestuursleden naar de Kroeze Danne in Delden geweest, om samen met elkaar aan het nieuwe seizoen te beginnen. Gineke heeft ons een training over discipelschap gegeven. Eerst zijn we samen na gaan denken over wereldse principes versus het Koninkrijk van God. We hebben…

Start JV Seizoen 2018/2019

Zondagavond 23 September start de JV (Jongeren Vereniging) met het nieuwe seizoen. We starten om 18:30 in Flame (inloop vanaf 18:15h) en sluiten de avond af rond 20:30h. De JV bestaat uit jongeren van 16+. We organiseren activiteiten, bespreken ons geloof en diepen dat uit aan de hand van zelf ingebrachte thema’s, nodigen sprekers uit…

M.c. de Rankjes

Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur! Dit jaar is extra feestelijk omdat we ons 70-jarig bestaan vieren! M.C De Rankjes geeft wekelijks club aan meiden van groep 3 t/m 8 op 4 locaties in Vriezenveen. We zingen, bidden, luisteren naar een verhaal en daarna gaan we knutselen, spelletjes spelen of wat lekkers maken….