RSS Dagelijks Woord

  • woensdag 21 maart 2018 - Psalmen 52:10-11
    Maar ik ben als een groene olijfboom in het huis van God, ik vertrouw op de liefde van God voor eeuwig en altijd. Ik zal u eeuwig loven om wat u hebt gedaan, ik blijf hopen op uw naam, die goed is, in de kring van wie u lief zijn. -- Psalmen 52:10-11

Algemeen

Geloof WERKT!

Enige tijd geleden hebben we een oproep geplaatst om mee te doen aan een gespreksavond met mensen met dezelfde beroepsgroep. Het doel van deze eenmalige avonden is om met elkaar in gesprek te gaan over hoe je nu je ‘Christen zijn vorm geeft binnen je werk’. Binnenkort zal er een avond gepland worden voor mensen…

Doopzondagen

Jawel, meervoud. Want misschien hebt u het al eerder in de kerkbode gelezen in een verslag vanuit de Algemene Kerkenraad: voortaan zullen we naast de doopzondag, waarop in drie wijken de doop zal worden bediend, een vierde wijk de gelegenheid geven op een zondag ervoor of erna de doop te bedienen. Reden hiervoor is tweeërlei:…

De kerk, dat ben ik!

Cross-Over 25 maart aanstaande. ‘Ik geloof niet in stenen’, was de titel van een overdenking van ds. Gert Hutten op Groot Nieuws Radio, enige tijd geleden. De strekking van zijn verhaal was: ik geloof niet in een stenen gebouw als kerk van Christus. Nee, het lichaam van Christus, de kerk, dat zijn wij! Ieder op…

SOLIDARITEITSKAS 2018

Eind maart wordt het bedrag voor de Solidariteitskas geïnd bij degenen die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven. Bij degenen die hiervoor geen machtiging hebben afgegeven, wordt een acceptgiro bezorgd. Bijgevoegd is een brief met het verzoek om zo mogelijk voor volgend jaar een machtiging in te vullen. Dat is gemakkelijk voor u en…

LAATSTE OPROEP  AKKERFONDS 2018

Afgelopen boekjaar 2017 is voor Stichting Christelijk Boekenhuis De Akker wat moeizamer verlopen dan eerdere jaren, toch is er reden tot dankbaarheid en delen in zegen. Graag laat De  Akker via haar projectondersteuningsfonds diverse goede instellingen delen in de winst, via een eenmalige bijdrage. Door De Akker zijn alle reguliere kerken in Twenterand en directe…

Vraag naar een vrijwilliger:

Ik ben Jan Jaspers-Fayer en woon aan de Westerweilandweg 14 in  Vriezenveen. Dit is een woonlocatie van de stichting Philadelphia. Een grote wens van mij is het Avondmaal te vieren. Omdat ik altijd met een rollator loop, is het voor mij moeilijk  om dit in de kerk te doen. Ik ben 1x naar de viering…

Stille week Westerkerk

De laatste week voor Pasen, de stille week, draagt een bijzonder karakter. Het is goed dan ook te vasten van overladen agenda’s, tijd te nemen voor meditatie en gebed. Persoonlijk en als gezin, maar ook als gemeente. In onze gemeente is het de laatste jaren de gewoonte dat de gemeente elke avond in de stille…

Jongerendienst: ‘Knock-out’ 18 maart

Op zondag 18 maart wordt er een Jongerendienst georganiseerd, waarin Joop Gottmers zal spreken. Joop leefde lange tijd in de wereld van drugs en criminaliteit, tot God ingreep. Hij gebruikt nu zijn verleden als een getuigenis, een waarschuwing en een bemoediging. De muziek wordt verzorgd door de band Berber & Friends. De oorspronkelijke naam van…

VRIEZENVEEN ZINGT 11 maart 2018

‘Vriezenveen zingt’ in de Grote Kerk; ‘Heer, wees mijn Gids’  Vier keer per jaar wordt er een zangdienst georganiseerd in de Grote Kerk in Vriezenveen. Op zondag 11 maart a.s. om 19.00 uur vindt er weer een zangdienst plaats. ‘Heer, wees mijn Gids’ is het centrale thema van deze zangdienst. Vele mensen zijn op zoek…

Diaconale collecte zondag 11 maart

Op zondag 11 maart a.s. wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10:27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor diaconaal werk in Nederland: het project ‘Contact met vluchtelingen in de buurt’. Project 10:27 werkt hiervoor samen met Stichting Gave. Veel vluchtelingen die een verblijfsstatus krijgen, gaan verhuizen naar een reguliere woning. Ze zijn op…