RSS Dagelijks Woord

  • vrijdag 23 juni 2017 - Romeinen 6:3-4
    Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. -- Romeinen 6:3-4

Algemeen

Grote Kerk

Koster Brink heeft vakantie van 12 juni tot en met 2 juli waarnemend is koster Jansen hij is bereikbaar onder het nummer van de kerk 0546-563611.

Hernieuwde Oproep voor 17 juni  de Vjennedag

Als evangelisatiecommissie zullen we aanwezig zijn op de Vjennedag met een stand voor de Grote Kerk. We zoeken nog gemeenteleden die ons twee uurtjes willen helpen die dag met oa. het serveren van koffie en toezicht houden bij het springkussen. Je mag aangeven welk tijdstip je het beste uitkomt tussen 10 uur en 16 uur….

Jongerendienst: ’t Komt wel goed schatje..

Zondag 18 juni is alweer de laatste jongerendienst van het seizoen! Het thema is: ’t Komt wel goed schatje. Ds. Hans de Jong uit Drachten zal hier meer over vertellen. De muziek wordt verzorgd door de Jongerenband. De collecte tijdens de dienst is voor de Vakantie Bijbel Week. Deze wordt elk jaar in de eerste…

Brief met betrekking tot lied

Vanuit de jeugdouderling(en) is het initiatief gekomen om een brief te schrijven aan de ouders van kinderen van 4 tot 18 jaar in onze gemeente. Aanleiding: het lied “Kind van de duivel”. Een lied met een tekst die het tegenovergestelde belijdt van waar wij als christenen voor staan en vanuit leven. Wij menen als predikanten…

Help asielzoekers die terug moeten – Diaconale collecte

Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, dreigen op straat te komen staan. Ze hebben geen recht meer op voorzieningen in Nederland, maar zien vaak ook geen toekomst in hun land van herkomst. In het Transithuis van stichting INLIA, partner van Kerk in Actie, kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers zich voorbereiden op terugkeer. Ze krijgen hulp om alvast een sociaal…

Ontwikkelingen Open Jeugdwerk

Zoals je waarschijnlijk al hebt gehoord is er in de gemeente Twenterand een herziening op het jongerenwerk geschreven. Deze herziening van het jongerenwerk is inmiddels door de gemeenteraad goedgekeurd. De gemeente Twenterand streeft naar meer samenwerking tussen de verschillende stichtingen in de gemeente Twenterand: Wijk Next, Stichting Jongerenwerk Den Ham, Radar en ZorgSaam. De gemeente…

Jaarrekening en jaarverslag 2016

Afgelopen AK-vergadering is het jaarverslag en de jaarrekening over 2016 van Wijk Next besproken en vastgesteld. Ook de accountant heeft de jaarrekening 2016 goed gekeurd. Het jaarverslag van Wijk Next kunt u vinden op de website van Hervormd Vriezenveen. Financieel was het voor Wijk Next een goed jaar. Daar waar wij een resultaat begroot hadden…

Vakantie Bijbel Week 2017

Ook dit jaar willen we weer een fantastische VakantieBijbelWeek (VBW) organiseren voor de kinderen in Vriezenveen, Aadorp en de Pollen. De voorbereidingen voor deze week zijn al weer in volle gang. De VBW zal dit jaar worden gehouden van 24 t/m 30 juli. Deze week zal in het teken staan van het thema “Aan Tafel”….

Sing-in VBW traditie op 24/7/2017 !

Terug van weggeweest, een traditie in ere hersteld en elk jaar mooier: op de 1e avond van de Vakantie Bijbel Week, maandagavond 24 juli 2017 is er in de tent bij Stjaavelin weer een SING-IN. Uiteraard sluiten wij aan bij het thema van de VBW en is er begeleiding en een brede variatie aan liederen…

VBW 2017

Vorige week mochten we als VBWwerkjesgroep een prachtig bedrag van het Akkerfonds ontvangen voor het organiseren van een high tea tijdens de VBW ‘Aan tafel’. Daar zijn we heel dankbaar voor en vol goede moed gaan we verder met het organiseren hiervan! Nu hebben we uw hulp ook hard nodig! Op dinsdag 27 juni organiseren…