RSS Dagelijks Woord

  • woensdag 23 januari 2019 - Galaten 6:1
    Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. -- Galaten 6:1

Algemeen

Actie kerkbalans 2019

Deze week hebt u de bekende enveloppe voor Kerkbalans weer ontvangen. Geef voor je kerk! We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker “ieder voor zich”…

AKKER PROJECTONDERSTEUNINGSFONDS 2019

Het boekjaar 2018 is  voor Stichting Christelijk Boekenhuis De Akker en Stichting de Zaaier gunstig verlopen. Er is een gezonde stijging in omzet, maar een daling in marge. De Akker is afgelopen jaar steeds meer een regio-functie gaan vervullen. Kerken, scholen en particulieren kennen het brede assortiment en benutten dat steeds beter. Net als voorgaande…

Verdieping: VISSEN in de Grote Kerk

Tijdens de verdiepingsdienst op D.V. zondagmorgen 20 januari in de Grote Kerk is het thema: Geroepen om te getuigen. Deze dienst sluit goed aan bij de cursus van de IZB – Gunnend Geloven, over het geloofsgesprek tijdens de avonden van 16 en 30 januari en 13 en 27 februari in Hervormd Centrum Stjaavelin. Wat is…

Cross-Over diensten

Wat fijn dat in de dienst van 23 december zoveel mensen het bijzonder mooie verhaal van de geboorte van Jezus mochten horen! We zijn dankbaar dat de zaal helemaal vol zat. Bert van Tebberen sprak over het thema ‘Jezus liefde ook voor jou!’. Naast dat er een band en een koor was, werd het kerstverhaal,…

Begroting 2019

De actie Kerkbalans komt er weer aan en in dat kader vragen wij uw aandacht voor het volgende. Het college van kerkrentmeesters heeft in november de begroting 2019 opgesteld en die begroting laat een tekort zien van € 66.400,-. Een flink bedrag en dat is zorgelijk. Het college van Kerkrentmeesters probeert een zuinig beleid te…

Actie kerkbalans 2019

Het is januari, en dus gaan de kerkbalansvrijwilligers weer op pad om uw toezegging voor Kerkbalans 2019 te vragen. Eerst om de bekende Kerkbalansenveloppe bij u af te geven, en ongeveer een week daarna  om uw antwoord op te halen. In de Kerkbalansenveloppe zit een brief waarin o.a. staat wat onze gemeente zo bijzonder maakt….

Diaconiecollecte zondag 13 januari 2019

Diaconiecollecte zondag 13 januari 2019 is bestemd voor de Stichting Werkgroep Albanië en de Stichting Ondersteuningsproject Roemenië. De Stichting Ondersteuningsproject Roemenië steunt ruim 40 zeer arme gezinnen met kinderen in Roemenië. Het is een sponsorproject waarbij de betreffende Roemeense gezinnen zijn gekoppeld aan gezinnen in Vriezenveen en omgeving. Hiervoor ontvangen wij van u vele giften….

Persoonlijke update Gineke

Allereerst nog voor iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar. Dat het een jaar vol nieuwe mogelijkheden zal zijn, waarin we steeds meer van het leven samen met God mogen gaan ontdekken. Afgelopen zondag 6 januari waren Thomas en ik 12,5 jaar getrouwd. Wat een zegen om 12,5 jaar samen met elkaar het leven…

Kerstkaartenactie

Dankbaar mogen we meedelen dat de Kerstkaartenactie 2018 weer een mooi bedrag heeft opgeleverd. Ruim 1500,- euro! waarvan de helft naar stichting Rehema gaat en de andere helft naar onze eigen clubs. We wensen Arjen Muis van stichting Rehema een hele goede en bijzondere tijd toe en hopen dat hij er iets moois mee mag…

ALBANIE: Aad & Dineke

Dankzij de succesvolle verkoopmiddag van zendingskrans Monica start het jaar 2019 voor Aad & Dineke van der Maas positief. Naar de ThuisFrontcommissie is inmiddels via de GZB door Monica het mooie  bedrag van 8000 € overgemaakt ter ondersteuning van hun activiteiten voor kerkplanting, theologisch onderwijs en hulpverlening in Tirana, Albanie. Aad & Dineke hebben enthousiast …