RSS Dagelijks Woord

Algemeen

Najaarszendingscollecte.

A.s. zondag wordt de zgn. ‘Najaarszendingscollecte’ gehouden. De opbrengst van de collecte zal dit jaar besteed worden aan de toerusting voor nieuwe gemeenten in Azië. Op de Filippijnen zijn in een jaar tijd 85 nieuwe gemeenten ontstaan. Om leiding aan de nieuwe gemeenten te geven zijn predikanten en kerkelijk werkers nodig, die op hun beurt…

Zondag 11 november 2018 – Collecte voor het Binnenlands Diaconaat

Op zondag 11 november a.s. wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10:27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor diaconaal werk in Nederland waaronder het project ‘Oog voor elkaar in Rotterdam-West’. Project 10:27 werkt hiervoor samen met de IZB. De jonge pioniersgemeente Geloven in Spangen (GIS) werkt met veel inzet aan het verbinden van…

WERKGROEP ALBANIE VRIEZENVEEN

Deze maand wordt de laatste vrachtwagen met hulpgoederen van 2018 geladen door de Werkgroep Albanië. Nadat Kees en Fredriek in 1992 gevraagd werden door  EO Metterdaad, om te helpen met het renoveren van een bejaardentehuis in Gjirokaster, Albanië, is er een heel verhaal uitgerold dat de naam kreeg: Werkgroep Albanië. In de begin jaren gingen…

De Herberg zoekt diaconaal medewerker

  Heb je je studie afgerond of ben je gestopt met je studie? Wil je graag wat betekenen voor een ander en jezelf verder ontwikkelen? Dan vind je bij Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg een unieke invulling. De Herberg is op zoek voor de periode van december 2018 t/m juni 2019 naar een enthousiaste jongere…

kerstactie 2018 van Stichting Manna

Beste hulpverleners, begeleiders en alle andere betrokkenen, Via dit bericht willen wij u op de hoogte brengen van de komende kerstactie 2018 van Stichting Manna. Net als voorgaande jaren krijgen cliënten die bij ons een reguliere ondersteuning met een voedselpakket ontvangen ook dit jaar weer wat extra’s met kerst. Voor deze mensen hoeft geen aparte…

Catechisatie Anders Begaafden.

Op onderstaande adressen gaan binnenkort de  catechisaties voor anders begaafde gemeenteleden weer van start. Hieronder vindt u/vind jij het overzicht: Groep ‘Westerweilandweg I’ (van 19.00 – 20.00 uur); Westerweilandweg 14. in 2018: 17 oktober, 31 oktober, 14 november, 28 november. in 2019: 9 januari, 23 januari, 6 februari, 20 februari, 6 maart, 20 maart en…

Bijbelquiz Vriezenveen

Wegens het grote succes van vorig jaar wordt er op dinsdag 30 oktober aanstaande weer een Bijbelquiz georganiseerd. Hiervoor wordt weer de Bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap gebruikt, net zoals bij de Nationale Bijbelquiz op televisie. De quiz bestaat uit een aantal rondes meerkeuze vragen en er is natuurlijk een finale. De winnaar gaat naar…

Cursus ‘Ruimte voor de Geest’ in Vriezenveen

Jelle de Kok zet zich als PKN predikant en toeruster van het EW al jarenlang in voor meer van het werk van de Geest in de gemeente. Een missie waar wij als Cross-Over ons erg in herkennen. We zijn dan ook erg blij dat hij niet alleen de eerstvolgende Cross-Over dienst wil leiden, maar ook…

Cross-Over diensten

Op 21 oktober a.s. zal ds. Jelle de Kok spreken tijdens de eerstvolgende Cross-Over dienst. Het thema is ‘Jezus zien’. Dat roept natuurlijk meteen allerlei vragen op, met misschien wel de meest voor de hand liggende: ‘kunnen we Jezus echt zien dan’? De dienst zal daarom gaan over 2 Kor 3: 1-3, waar staat dat…

Doopzondag

Zondag 28 oktober is weer doopzondag voor alle wijken. Als u uw kind die zondag wilt laten dopen, wordt u gevraagd om dit uiterlijk 13 oktober aan uw predikant door te geven.