RSS Dagelijks Woord

  • dinsdag 23 oktober 2018 - Judas 1:24-25
    De enige God, die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen, die ons redt door Jezus Christus, onze Heer, hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht, vóór alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. -- […]

Algemeen

Privacy verklaring

Sinds 25 mei 2018 is er nieuwe landelijke regelgeving van kracht rondom privacy. Deze is vastgelegd in de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Alle overheden en bedrijven maar ook verenigingen, instellingen en de kerken hebben hier mee te maken gekregen. De belangrijkste en eerste stap is dat de afspraken rondom het omgaan met persoonlijke gegevens…

AKKERFONDS 2018 STEUNT 30 GOEDE DOELEN

Op DV donderdagavond 31 mei vindt in Christelijk Boekenhuis De Akker de feestelijke uitreiking plaats vanuit het Akkerfonds voor 30 goede doelen in Twenterand en directe omgeving. De goede doelen zijn allen vrijwilligersorganisaties. De goede doelen zijn  actief op de volgende werkterreinen: Jeugdwerk: JV Psalm 119:9 & Stjaavelin JR; MC de Rankjes; Kinderkoor Rejoice; Jeugdraad…

Zendingscommissie – Pinksterzendingscollecte

Tijdens de diensten op Eerste en Tweede Pinksterdag wordt er gecollecteerd voor het werk van de zending. Door de verkondiging van het evangelie mogen we ons rijk gezegend weten… Maar zegen is niet bedoeld om ‘bewaard’ te worden. We worden gezegend om tot zegen te zijn. We delen onze zegeningen door onze gaven voor de…

Dabar zoekt Kooktalent voor dabarwerk op camping het Berkenven in de Pollen

Wat hebben de  dabaristen gesmuld van alle culinaire hoogtepunten!. We vragen gemeenteleden elk jaar om van maandag tot vrijdag voor de teamleden op de camping te koken. Het gaat dan om een compleet verzorgde maaltijd die u op de camping bezorgd tussen 12.30-12.45 uur.  Zo ‘verwennen’ we de dabaristen die zich inzetten namens onze gemeente…

Kerkelijk Bureau

De openingstijden van het Kerkelijk Bureau zijn: Maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur, en maandagavond van 19.30 uur. Dit geldt ook voor telefonische bereikbaarheid.

Flame

Dodenherdenking 4 mei Op vrijdag 4 mei hebben we met vier jongeren vanuit Stichting Reflection/ Flame een krans gelegd bij de dodenherdenking in Vriezenveen. Samen met de jongeren van Flashback hebben zij bij dit belangrijke moment stil mogen staan. Samen stonden we stil bij iedereen die is omgekomen in de oorlog(en) en de mensen die…

Oproep Rabo Clubkas Campagne voor Stichting Reflection/ Flame

Rabo Clubkas Campagne. Jouw stem is geld waard! Rabobank Noord en West Twente draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabo Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen. Rabobank Noord en West Twente stelt € 185.000,- beschikbaar! Ook Stichting Reflection/ Flame doet mee aan de Rabo Clubkas Campagne!…

Langer thuiswonen – mogelijkheden en dilemma’s

Op woensdag 30 mei initieert ‘Zorgbelang Overijssel’ een thema-avond over de mogelijkheden en dilemma’s van langer zelfstandig thuis blijven wonen. De avond wordt gehouden in ‘de Vriezenhof’, Jonkerlaan 5 te Vriezenveen, en begint om 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 21.45 uur. Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar. U woont prettig in uw huis…

Certificaatuitreiking Theologische Vorming Gemeenteleden

Zaterdagochtend 5 mei hebben 10 cursisten van de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden het landelijk certificaat ontvangen als afsluiting van deze 3 jarige cursus. De uitreiking vond plaats in kerkelijk centrum Sion in Rijssen. Aansluitend was er een broodmaaltijd waar docenten en cursisten nog eens herinneringen ophaalden van de afgelopen jaren . Op 1 september 2018…

BHV – Grote kerk

Inmiddels is de BHV groep van start gegaan er hebben zich 16 personen aan gemeld, we zijn bij elkaar geweest en met elkaar ervaringen en kennis uitgewisseld. Nu blijkt dat met name de avonddiensten het minste BHV ers zijn nu willen wij nogmaals een oproep doen aan gemeenteleden heeft u/jij BHV en bezoek je regelmatig…