RSS Dagelijks Woord

  • zondag 22 juli 2018 - Filippenzen 3:7-9
    Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met hem zijn. -- […]

Algemeen

Gezondheidszorg voor allerarmsten in Rwanda

Op zondag 4 februari a.s. wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10:27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor gezondheidszorg onder de allerarmsten in Rwanda. Rwanda is, na de genocide in 1994, volop in ontwikkeling. Een groot deel van de gezondheidsvoorzieningen wordt ondersteund door kerken. Zo ook het Health Centre in Cyangugu. Hier komen…

Special Dinner

Op 9 februari zullen de tieners van Tienerclub Spirit zich wagen aan een culinaire uitdaging. Onder begeleiding van ‘echte koks’ zullen zij een waardig diner gaan bereiden. Voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht zullen op professionele wijze worden bereid. CCK2 zal voor deze avond worden omgetoverd tot een waardig restaurant. Uiteraard is dit allemaal niet zonder reden….

Kingsclub 21 februari

In de maand februari is er op woensdag 21 februari de Kingsclub. Kom gezellig met ons zingen, luisteren naar een mooi bijbelverhaal, kijken naar de poppenkast en daarna nog samen knutselen. Ook de Parels zijn van harte welkom. Eigenlijk zijn we allemaal parels in de hand van onze God. We hopen weer dat veel kinderen…

Zendingskrans”Monica”/M.V.”Naar Schrift en Belijdenis”.

Op D.V. woensdag 31 januari 2018 houden wij onze gezamenlijke  jaarvergadering. Ds J.W. Goossen verzorgt voor ons het onderwerp: “Vergeving”. Wij beginnen om 20.00 uur (vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar) in de suite bij de Grote Kerk. Wij hopen op een gezegende avond. Iedereen van harte welkom. De besturen.

Verzoek om informatie

In de Grote kerk van Vriezenveen is in het jaar 1970 een herdenkingsbijeenkomst gehouden t.g.v. dat ons land 25 jaar was bevrijd. Tijdens deze bijeenkomst is o.a. gesproken door dhr. Paul. Zijn kleinzoon is op zoek naar een eventuele bandopname of andere informatie van deze bijeenkomst. Mocht iemand hier informatie over hebben wilt u dan…

Zingen uit Joh. de Heer

U wordt voor de eerste keer in 2018 hartelijk uitgenodigd om samen liederen van Johannes de Heer te komen zingen. Deze middag staat gepland op dinsdag 13 februari en begint om half drie zoals gewoonlijk in Stjäävelin, Er is koffie of thee en we maken er een gezellige middag van. Hebt u vervoer nodig?. Bel…

Help, ik ben/word ambtsdrager…

Januari en februari zijn  dé maanden , waarin nieuwe ambtsdragers worden bevestigd. Gemeenteleden die net bevestigd zijn tot ouderling, kerkrentmeester of diaken kunnen erg tegen hun taak als ambtsdrager opzien. Soms geldt hetzelfde voor ambtsdragers, die al langere tijd actief zijn. Wie ben ik, dat ik mensen de weg wijs? Hoe doe ik dat eigenlijk, zo’n…

Ochtenddienst Westerkerk 14 januari

Tijdens de ochtenddienst op 14 januari hebben we in wijk west afscheid van een aantal ambtsdragers en zijn er een aantal broeders en zusters als ambtsdrager bevestigd en herbevestigd. Afscheid is er genomen van de zusters Wilma Reekers, Evelien Jansen en de broeders Ery Smelt, Dinand Dasselaar en Gerwin Kroezen. Als ouderling is bevestigd zuster Hanneke Borger, als Ouderling Kerkvoogd de broeders Herman Dekker, Richard…

Ochtenddienst 21 januari Grote Kerk

Tijdens de ochtenddienst van 21 januari in de Grote Kerk hopen ds. M.A. Geluk, zendingspredikant namens de GZB, en ds. M.H. de Jong samen voor te gaan. De bedoeling van deze dienst, die in het teken zal staan van de zending, is om zending dichter bij te brengen. Medewerking zal worden verleend door het blazersensemble….

Jongerendienst: The sound of freedom

Zondag 21 januari wordt er een Jongerendienst georganiseerd waarin de band Root7 muziek van de Amerikaanse band Jesus Culture zal spelen. Ook zullen zij de verkondiging verzorgen. De collecte tijdens de dienst is bestemd voor Cynthia Overbeeke en haar gezin. Cynthia heeft op 21 augustus 2017 een hoge dwarslaesie opgelopen toen ze aan het trampolinespringen…