RSS Dagelijks Woord

  • zondag 21 januari 2018 - Psalmen 3:4-5
    U, HEER, bent een schild om mij heen, u bent mijn eer, u houdt mij staande. Roep ik tot de HEER om hulp, hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg. -- Psalmen 3:4-5

Algemeen

Zendingskrans”Monica/ M.V. “Naar Schrift en Belijdenis”

Op D.V. woensdag 25 oktober 2017 houden wij onze jaarlijkse Hervormingsavond. Proponent M.Mudde uit Nijkerk verzorgt voor ons het onderwerp:”De poorten van het paradijs gingen open”.(Rom 1:17). Aanvang 20.00 uur in de suite. Leden en belangstellenden hartelijk welkom. De besturen.

Het  CMK Vriezenveen  zoekt  nieuwe  leden

Hebt  u  wellicht  wel eens  gedacht  om  te  gaan  zingen  bij  een  mannenkoor  en  er  nog  niet  aan  toe  gekomen? Op  dinsdag 17 oktober  a.s.  heeft  het  CMK  een  openbaar  toegankelijke Repetitieavond,  onder  leiding  van  onze  dirigent  Henny  Hoedeman. Vrijblijvend  kunt  u  dan  komen  luisteren,  of  –  als  u  dat  wilt  –  meezingen.  Iedereen  kan  zingen, …

24-Jezus

Terugkijkend op stoere maar ook bewogen 24 uur met Jezus als middelpunt wil ik het volgende graag met u delen: Ik vind het heerlijk om een aantal keer per jaar eens samen met zusters en broeders extra tijd te investeren in elkaar en ik God. Ik ervaar het als extra ‘oplaadpunten’, als verbroederend,  letterlijk als…

Ervaring 24 Jesus weekend

Op zaterdag 16 en zondag 17 september werd het 24 Jesus weekend voor de tweede keer georganiseerd. Ik had de aankondiging in het kerkblad gelezen en  heb mij, zonder exact te weten wat me te wachten zou staan, dit jaar voor het eerst aangemeld. Zaterdagmiddag om 13.00 uur moesten wij verzamelen bij de Westerkerk om…

Christenen & overheid, rondom Dankdag

Rondom bid- en dankdag komen we vanuit de agrarische sector bij elkaar om van elkaar te leren wat ons geloof ons te zeggen heeft in ons dagelijks doen en laten. Eerder was dat op de boerderij aan de keukentafel, komende keer iets groter.  We slaan de bijbel open en praten er samen vanuit de sector,…

Najaarsconcertarrangement | Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg

Op zaterdag 11 november a.s. is er weer het najaarsconcertarrangement van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, bestaande uit een wandeling en/of een concert. We wandelen deze keer door de Historische Kelders van Arnhem. Jarenlang hebben 30 eeuwenoude kelders in de Rijnstraat praktisch ongebruikt onder de grond gelegen. Maar daar is in 2001 verandering in gekomen….

Samen Zingen Vriezenveen

Op dinsdagmiddag 10 oktober a.s. wordt er weer een gezellige zangmiddag georganiseerd in Hervormd Centrum Stjäävelin, krijgerstraat 57 te Vriezenveen . Deze middag is voor alle mensen die van zingen houden. We zingen liederen zingen uit: Johannes de Heer, Liedbundel of het Liedboek voor de Kerken. U bent van harte welkom van 14:30 uur tot 16:00 uur,…

Grote Kerk ontmoetingsdag 24 september – Terugblik

Zondag 24 september hebben wijk Midden en wijk Oost middels de Grote Kerk ontmoetingsdag samen de start van het winterwerk gevierd. We zijn gestart met de ochtenddienst met als thema Doelgericht of doel gemist, rond de lezingen uit 1 Koningen 18:30-39 en Mattheus 18:16-20. Een mooie en inspirerende dienst  onder begeleiding van o.a. ds Gerard…

Alpha cursus

Op 24 september was de officiële startzondag van het winterwerk. Veel activiteiten in onze gemeente worden weer opgepakt en ook het Alpha team denkt alvast na over de eerstvolgende Alpha cursus die zal starten in februari 2018. Deze keer een mijlpaal want het zal de 25e Alpha cursus zijn die in Vriezenveen gehouden zal worden….

DABAR

De dabarperiode is heel mooi verlopen. De 4 teams hebben veel activiteiten ondernomen met kinderen, jongeren en volwassenen. Een deel van de commissie heeft meegedaan aan een volleybaltoernooi. De lange picknicktafel werd goed gebruikt, als je op bezoek kwam zat hij meestal vol met campinggasten. Ook bij de dagsluiting, campinggasten kenden al veel opwekkingsliederen. Tijdens…