RSS Dagelijks Woord

  • woensdag 25 april 2018 - Johannes 1:17-18
    De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. -- Johannes 1:17-18

Algemeen

Monica & Geluk in Peru

Zoals aangekondigd komen Matthijs en Rosa Geluk-Smelt op DV zondag 21 en 24 januari 2018 naar Vriezenveen om meer te vertellen over hun werk in Peru. Op zondag verlenen zij medewerking in de ochtenddienst in de Grote Kerk, op woensdag avond zijn zij te gast bij de zendingsavond in de Suite. Als je van zending…

M.V. “Naar Schrift en Belijdenis”

Door verschillende omstandigheden is de vergadering van 13  december j.l. niet door gegaan. De volgende vergadering is D.V. 3 januari 2018 ,dan behandelen wij de bijbelstudie over Job van Ds Emaus uit de Herv. Vaan van november 2017. We wensen iedereen Gezegende Kerstdagen en veel Heil en Zegen in het nieuwe jaar. Het bestuur.

Nieuw bestuurslid De Akker – Succes op facebook en De Akkerspaarkaart

Christelijk Boekenhuis De Akker heeft een nieuw bestuurslid benoemd in de persoon van Hennie Veldhuis-Nieuwlaar. Per 4 januari 2018 is zij de opvolgster van Aard Wessels, die dan terugtreedt als bestuurslid. De digitalisering bij de Akker verloopt gestaag. In 2 jaar tijd kent de Akkerspaarkaart inmiddels ruim 3000 gebruikers en op Facebook is de Akker…

Openstelling De Akker/ collectebonnen rondom jaarwisseling

Rondom de feestdagen geldt een beperkte gewijzigde openstelling voor Christelijk Boekenhuis De Akker. Dat geldt dus ook voor de verkrijgbaarheid van collectebonnen, de kerstkaarten actie van Reflection en voor de kerstpakketten actie van Werkgroep Oost Europa. Dit jaar is de Akker alleen gesloten tijdens de Kerstdagen,  op 1 januari en op donderdagavond 4 januari. Gezien…

Kerstzangdienst Vriezenveen 2017

D.V. op zaterdag 23 december a.s.. wordt de traditionele kerstzangdienst weer gehouden in de Grote Kerk aan het Westeinde in Vriezenveen. Deze dienst begint om 19.00 uur. Aan deze dienst werken mee: het B-orkest van de Vriezenveense Harmonie, o.l.v. Sandra Mulder Interkerkelijk Gemengd koor, o.l.v. Jaap Vonk Christelijk Mannenkoor Vriezenveeen, o.l.v. Henny Hoedeman Bert Webbink,…

Fam. Moreira-Dollen

Dank aan allen die aan ons hebben gedacht door warme winterkleren, boodschappen een auto en een telefoon. We genieten van de gastvrijheid van de familie Dekker aan de Weitemansweg 1b. Een prachtig huis met alles erop en eraan. Op donderdag 4 januari houden we een ‘festa celestial’ in de CCK2. Inloop om 19.30 en het…

Houvastavonden

In februari organiseert de HGJB weer Houvastavonden op verschillende plaatsen in het land. Dit jaar krijgen de avonden een klassieke en herkenbare opzet, met een gezamenlijke verdiepende bijbelstudie* en verschillende inspirerende workshops. ‘Houvast’ is in eerste instantie bedoeld voor jongeren die belijdeniscatechese volgen en hun predikant. Maar ook jongeren die vorig jaar (of eerder) belijdenis…

Kerstfeest ‘Anders begaafde gemeenteleden en hun familie’

U/jij wordt van harte uitgenodigd de kerstfeestviering met anders begaafde gemeenteleden bij te wonen. De viering vindt plaats op D.V. maandag 18 december a.s. in de Aakerk te Aadorp; aanvang: 19.15 uur. Een ieder die hierbij aanwezig wil zijn, is van harte welkom! Na afloop is er koffie, thee of chocolademelk.

Alpha

21 november, CCK2, 20:00-22:00 uur; een fijne avond om als Alpha-team op terug te kijken. Het was bijzonder om zoveel oud deelnemers en belangstellenden te ontmoeten en samen ‘een avondje Alpha’ te beleven. Naast het met elkaar zingen was er, net als op een gewone Alpha avond en spreker uitgenodigd. Ds. Rob Kranen sprak met…

Stille hulp

Aanstaande zondag worden we als gemeente uitgenodigd om aan te gaan aan het Avondmaal om met elkaar de maaltijd te vieren. Aan de tafel wordt traditiegetrouw gecollecteerd voor Stille hulp. Om stille hulp te kunnen bieden is de diaconie afhankelijk van signalen die door gemeenteleden, of door ambtsdragers in hun wijk, worden opgevangen. Stille hulp…