RSS Dagelijks Woord

  • zondag 22 juli 2018 - Filippenzen 3:7-9
    Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met hem zijn. -- […]

Algemeen

Cross-Over dienst 28 januari

Thema: VOL verlangen Start dienst: 14:00 uur, locatie: CCK2 Rond 5 december lopen de gevoelens van verlangen bij kinderen sterk op, maar als volwassenen komen we vaak niet echt toe aan het stilstaan bij verlangens die er binnen in ons leven. Toch zijn het vaak de verlangens van ons hart die richting geven aan ons…

Alpha-cursus

Is geloven in God nog van deze tijd? Waarom leven we en wat is het doel van ons leven? Vragen die veel mensen bezig houden tegenwoordig. Op de Alpha-cursus zijn we 10 avonden bezig om te ontdekken wat het geloof in God inhoudt en wie Zijn Zoon Jezus is. We denken er o.a. over na…

Commissie Kerk voor de Jeugd

Binnenkort willen we in de Grote Kerk starten met Next Door voor de kinderen van groep 5 t/m 8, zoals in de Westerkerk en Aakerk ook gebeurt. De kinderen zullen dan tijdens de kindernevendienst de kerk verlaten en een eigen samenkomst hebben in CCK2. De bijeenkomsten worden maandelijks ingepland. We hebben al vrijwilligers gevonden die…

Micha cursus/Hoe ga jij om met jou is toevertrouwd?

 Aan de slag met goed en recht doen In de 40-dagen tijd richten we ons op het lijden en sterven van Jezus en daarom dus ook op de nood van de ander, onze naaste. Het gaat om persoonlijke inkeer en bezinning. De profeet Micha houdt de samenleving van toen een enorme spiegel voor en roept…

Geloof werkt!

Als Evangelisatie Commissie Hervormd Vriezenveen organiseren we weer ontmoetingen voor mensen die graag met andere mensen, die binnen dezelfde (beroeps)groep vallen, in gesprek willen komen. De centrale vraag zal steeds zijn: ‘Hoe doe jij dat als christen?’ We hopen elkaar handreikingen te geven, elkaar te stimuleren en te bemoedigen om ons geloof uit te dragen….

Elvisdienst – SoulTime

Op zondag 4 februari zal de avonddienst weer worden opgeluisterd door de “Elvis in Church” groep. “SoulTime” is het thema van de compleet nieuwe Elvisdienst, deels met Elvisgospels, maar deels ook met moderne popsongs. Popsongs die allemaal iets vertellen wat het betekent om aandacht te hebben voor je ziel. Elvis Presley heeft zijn leven lang…

Actie kerkbalans 2018

Het is januari, en dus gaan de kerkbalansvrijwilligers weer op pad om uw toezegging voor Kerkbalans 2018 te vragen. Eerst om de bekende Kerkbalansenveloppe bij u af te geven, en ongeveer een week daarna  om uw antwoord op te halen. In de Kerkbalansenveloppe zit een foldertje met informatie en een beknopte begroting van onze gemeente….

Vakantie Bijbel Week

Van D.V. maandag 23 juli t/m zondag 29 juli ’18 zal er weer een VBW zijn op 6 locaties in Vriezenveen, de Pollen en Aadorp. Binnenkort gaan we met de kerngroepen naar een HGJB-avond waarop het nieuwe thema zal worden gelanceerd en waar we ook toegerust zullen worden. Als stuurgroep hebben we een coördinerende rol…

2 X GOED VOORNEMEN, Bijbel & Zending

In uw rijtje goede voornemens mag meer Bijbel lezen, samen bespreken en het steunen van de zending niet ontbreken.  ‘’Breder, langer, dieper & hoger!’’ is een bijbelstudieboekje voor kringen of eigen stille tijd, uitgegeven door de GZB en gericht op Zending. Aan de hand van 10 portretten van christenen uit alle werelddelen ( 5x 2)…

Goede wensen

Ter gelegenheid van de kerstdagen en de jaarwisseling ontvingen wij veel goede wensen. Hartelijk dank daarvoor! Wederkerig wensen wij ook u en jullie allemaal een goed en door God gezegend 2018 toe. Veel heil en zegen! Fam. Plette Garvesingel 82