RSS Dagelijks Woord

  • dinsdag 23 oktober 2018 - Judas 1:24-25
    De enige God, die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen, die ons redt door Jezus Christus, onze Heer, hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht, vóór alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. -- […]

Algemeen

Kingsclub  18 oktober 2017

Het winterwerk is weer begonnen en zo ook de Kingsclub. Het is onze bedoeling om in het winterseizoen, elke 3e woensdag van de maand een leuke middag voor de basisschoolkinderen te organiseren. Noteer vast op uw kalerder (18 oktober, 15 november, 20 december, 19 januari 2018, 21 februari  2018 en 21 maart 2018) Kom gezellig…

Jubileum & Bazar-rommelmarkt

Jubileum Op 23 oktober bestaat onze vereniging 70 jaar. Dit vieren wij op 25 oktober met een gezellige middag voor de leden. Bazar-rommelmarkt De vrouwenvereniging ‘Eunice’ houdt op zaterdag 3 november a.s. een bazar-rommelmarkt in het gebouw achter de Pollenkerk, Oude Hoevenweg 40, de Pollen Vriezenveen van 9.30 uur tot 13.00 uur. Er zal een ouderwetse…

Monica: Albanië in de Suite op 17 oktober

Zendingsvereniging Monica steunt dit seizoen kerkplanting en de inrichting van theologisch onderwijs in Albanië door Aad en Dineke van der Maas. Monica houdt de verkoopmiddag en de jaarlijkse Oliebollen-actie op D.V. vrijdag 16 november; zet alvast in uw agenda, dat mag u niet missen! Op D.V. woensdagavond  17 oktober is er, i.s.m. de Zendingscommissie, in…

CVV Christen Vrouwengroep Vriezenveen

De volgende bijeenkomst is op 17 okt. 2018 om 19.30 uur in de suite van de Grote Kerk. Op deze avond zal iemand spreken van Gevangenen Zorg Nederland. Het zal een interessante avond worden. Gasten zijn ook van harte uitgenodigd. Het bestuur CVV

Zendingskrans”Monica”/M.V.”Naar Schrift en Belijdenis”.

Op D.V. woensdag 31 oktober 2018 houden wij onze  gezamenlijke  Hervormingsavond. Ds E.J. Prins uit Daarle zal voor ons een onderwerp verzorgen dat betrekking heeft op de Reformatie. Wij hopen met elkaar op een gezegende avond. Aanvang  20.00 uur in de suite. Iedereen van harte welkom. De besturen.

Passagevrouwen

Na de gezellige, informatieve startmiddag beginnen we weer met de afdelingsavonden. Op donderdag 18 oktober komt mevr. Elisabeth de Goeijen-Wassink ons vertellen over de zending in Indonesië. In 2009 werd zij met haar man en kinderen uitgezonden door de GZB. Ds. de Goeijen werd docent aan het theologisch instituut van de Toraja kerk. Mevr. de…

Najaarsconcert

Het Interkerkelijk gemengd koor Vriezenveen bereid zich voor! Het Interkerkelijk gemengd koor Vriezenveen is intensief aan het repeteren voor haar Najaarsconcert. Deze uitvoering is op zaterdag 27 oktober om 19.30 uur in de Grote kerk te Vriezenveen. Stukken die worden gezongen zijn o.a. de Deutsche Messe van Schubert en de Missa Brevis van Jacob de…

Pendelen tussen de binnenkamer en de werkvloer

 De missionaire organisatie IZB heeft een brochure samengesteld voor ondernemers en leidinggevenden: ‘Geloven op werkdagen’. De uitgave wil hen aanmoedigen en inspireren om de beweging te maken van ‘de binnenkamer naar de werkvloer’ en vice versa. Ondernemers en leidinggevenden dragen veel verantwoordelijkheid en hun houding kan veel impact hebben op hun dagelijkse werkomgeving, Juist daarom…

Vanuit Indonesië

Op het moment van schrijven zijn wij, Jan en Heleen Scherphof nog in Indonesië. We zien schrijnende beelden van armoede. Wat armoede met een mens doet en hoe armoede je leven kan bepalen. Daarnaast zien we ook hoe God mensen gebruikt en kan aanraken om ze vanuit de armoede tot zegen te laten zijn voor…

Najaarsarrangement | Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg

Op zaterdag 10 november a.s. is er weer het najaarsconcertarrangement van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, bestaande uit een wandeling en/of een concert. ’s Ochtends wandelen we samen naar de Oude Kerk in Oosterbeek. Tijdens een rondleiding krijgt u meer informatie over de bijzondere geschiedenis van deze kerk. Ontvangst met koffie/thee om 11.00 uur in…