RSS Dagelijks Woord

  • zondag 21 januari 2018 - Psalmen 3:4-5
    U, HEER, bent een schild om mij heen, u bent mijn eer, u houdt mij staande. Roep ik tot de HEER om hulp, hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg. -- Psalmen 3:4-5

Algemeen

Contactadres commissie ‘Media en Communicatie’

Er gaan nog wel eens wat berichten m.b.t. bijvoorbeeld de website naar verkeerde adressen. Daarom even voor de duidelijkheid nogmaals het contactadres van onze commissie Media en Communicatie. Dat is: mc@hervormdvriezenveen.nl Heeft u dus wijzigingen voor de website, opmerkingen of klachten m.b.t. de media en/of communicatie, deze graag kenbaar maken via dit mailadres.

Contactadres voorzitter Algemene Kerkenraad

Op dit moment is het zo dat de voorzitter van de Algemene Kerkenraad jaarlijks wisselt. Om wat betreft de communicatielijnen naar geledingen en gemeente meer continuïteit en helderheid te verschaffen, hebben we ervoor gekozen om een vast emailadres voor de voorzitter in te stellen. Dat is vanaf heden: voorzitter-ak@hervormdvriezenveen.nl

Afkondigingen voor de beamer

Ook hierin wordt er nog wel eens langs elkaar heen gecommuniceerd. Daarom hebben we vanaf heden een nieuw emailadres voor alle beamerberichten (afkondigingen) die u namens uw commissie of werkgroep zou willen laten zien voorafgaand aan onze kerkdiensten. Dat emailadres is: voorzitter-ak@hervormdvriezenveen.nl De beamteams zullen alleen beamerafkondigingen tonen, die via de voorzitter van de Algemene…

Catechisaties rond de jaarwisseling

Zoals gebruikelijk zijn er geen catechisaties tijdens de kerstvakantie. De eerste mentorcatechisatie begint weer op maandag 8 januari. We hopen al onze jongeren in die week weer op de catechisaties te mogen begroeten.

Cross-over samenkomst 28 januari 2018

Op zondag 28 januari zullen we in onze gemeente starten met de Cross-Over samenkomsten. Thema: Vol verlangen Aanvang dienst: 14.00 uur CCK2 Spreker: ds. Rob Kranen Inloop met koffie en een broodje vanaf 12.45 uur tot 13.30 uur Hoe de Pioniersgroep ontstond…. Ieder jaar gaat een grote groep uit onze kerkelijke gemeente naar de pinksterconferentie…

Beschikbaarheid predikanten in de kerstvakantie

De meeste predikanten zijn tijdens de kerstvakantie geheel of gedeeltelijk beschikbaar. Daarom is het goed dat wanneer u een predikant nodig hebt, bijvoorbeeld in geval van ziekte of overlijden, u contact opneemt met de scriba van uw wijk. Hij/zij zal u dan in contact brengen met de op dat moment beschikbare predikant.

Diaconale collectes tijdens Kerst

Eerste Kerstdag – Geef hoop aan een kind op de vlucht Op de vlucht met Kerst, voor meer dan vier miljoen Syriërs een feit. Zij ontvluchtten hun thuisland om elders een veilig heenkomen te zoeken. De helft van hen is kind. Naast al het leed dat deze kinderen doormaken, staat ook hun toekomst op het…

Eindejaarscollecte 2017: Uw kerk, een open huis

Dit jaar is het thema van de PKN: Een open huis. De opbrengst van de eindejaarscollecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk. Hiermee organiseren we o.a. verbindende activiteiten waar jong en oud welkom zijn. Met uw gift draagt u dan ook bij aan een kerk die gastvrij en open midden in de samenleving staat! Op…

Kerkbalans 2018

De volgende maand gaat de actie Kerkbalans weer van start. We vragen u dan om een toezegging als bijdrage voor het plaatselijke kerkenwerk voor het jaar 2018. De actie heeft als thema “Geef voor je kerk”. De kerk is ook voor mensen die geen speciale binding met onze kerkelijke gemeente hebben een plek van ontmoeting…