RSS Dagelijks Woord

  • dinsdag 23 oktober 2018 - Judas 1:24-25
    De enige God, die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen, die ons redt door Jezus Christus, onze Heer, hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht, vóór alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. -- […]

Algemeen

24Jesus 2018

In het weekend van 15 en 16 september heeft het 3de mannenevent 24JESUS plaatsgevonden met als thema “Vertrouwen”. 24JESUS is een event waar een stevige wandeling de basis is voor kennismaken en een goed gesprek met andere broeders. Kamperen in de natuur en een lekker warm kampvuur werken inspirerend en verbroederend. Lees hieronder de ervaringen…

IZB-toerustingsmorgen voor ouderenbezoekwerk

De redactie van het tijdschrift ‘Lichtspoor’ organiseert zaterdag 27 oktober in Amersfoort en toerustingsochtend voor vrijwilligers in het ouderenpastoraat. Hoofdspreker is ds. H.G. de Graaff, emeritus-predikant uit Nieuwerbrug aan den Rijn. Tijdens de bijeenkomst presenteert hij zijn nieuwe boek: ‘Gij die zo nabij zijt’; praktische handreikingen voor het pastorale werk onder ouderen in de gemeente….

Stichting Kinderhulp Tsjernobylramp

Kind van God… Wie laat jou weten dat je waardevol bent? Wie leert jou dromen? Wie zal jou vertellen dat je leven betekenis heeft? Ik wil graag iemand zijn in jouw leven Die zegt: ‘ik hou van jou’ ‘Je bent speciaal voor mij’ ‘Je bent geliefd, je bent een kind van God’ (uit: Kind van…

Gedicht

“En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verlost bent tot de dag van de verlossing” (Efeze 4:30, HSV)   eens zal de schepping zijn verlost van fouten en van zonden; voor zondaars wordt er dan pas echt de ware rust gevonden het troost ons zo te weten dat die dag toch…

Dukkie

P.C. Kinderopvang Dukkie te Vriezenveen is met spoed op zoek naar 1 of 2 chauffeurs die beschikbaar zijn om kinderen van verschillende scholen naar onze bso’s te brengen en of te halen. Algemene omschrijving: Omdat we iedereen de kans willen geven gezellig bij onze bso’s te komen eten en spelen, halen we de kinderen graag…

Cursus Ruimte voor de Geest in Vriezenveen

Ruimte voor de Geest, in de traditionele kerken. In deze cursus weekend gaan we in op vragen als: waarom is de Geest zo belangrijk voor de plaatselijke kerk? wat zijn belemmeringen voor de Geest in kerkstructuur en denken, en welke uitdagingen zijn er op dit gebied hoe kunnen we de Geest meer ruimte geven in…

Cross-Over diensten

We kijken terug op een mooie Cross-Over dienst afgelopen zondag waarin John Meijerink voorging. Het thema was ‘Kom thuis!’ en John stond stil bij Rom 12: 1-2. Dit was volgens John het hoofdstuk van de ‘actie’ en gaat over hoe we, dat wat we geloven, mogen leren uitleven in ons gewone dagelijkse leven. John legde…

Goede start & goed gesprek in Grote Kerk

Op 16 september was de startzondag Grote Kerk een groot succes. Dankzij een breed samengestelde commissie uit de wijken Midden & Oost i.s.m. met Kindernevendienst en Jeugdwerk was er een gevarieerd programma voor jong en oud. De deelname was prachtig, ca 240 gemeenteleden hebben elkaar na de dienst ontmoet en meegedaan. De extra collecte voor…

Ontvang 3  gratis proefnummers van de Elisabethbode!

Zoekt u een prettig leesbaar, opbouwend tijdschrift? Een blad met boeiende artikelen, herkenbare interviews, Bijbeluitleg en aandacht voor natuur en cultuur? Denk dan eens aan de Elisabethbode! De Elisabethbode bestaat al 88 jaar, maar is sprankelend jong van hart, en richt zich op mensen vanaf circa vijftig jaar. Het is een pastoraal blad, waarin ook…

Diaconale collecte Israëlzondag

Ieder jaar op de eerste zondag van oktober, vieren we Israëlzondag. We staan op een bijzondere manier stil bij de verbondenheid met Israël.  Wij ervaren het als een groot voorrecht om in deze tijd te mogen leven, de tijd waarin God Zijn beloften aan het Joodse volk vervult. Ondanks alle druk van de wereld op…