RSS Dagelijks Woord

  • woensdag 25 april 2018 - Johannes 1:17-18
    De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. -- Johannes 1:17-18

Algemeen

SOLIDARITEITSKAS 2018

Eind maart wordt het bedrag voor de Solidariteitskas geïnd bij degenen die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven. Bij degenen die hiervoor geen machtiging hebben afgegeven, wordt een acceptgiro bezorgd. Bijgevoegd is een brief met het verzoek om zo mogelijk voor volgend jaar een machtiging in te vullen. Dat is gemakkelijk voor u en…

LAATSTE OPROEP  AKKERFONDS 2018

Afgelopen boekjaar 2017 is voor Stichting Christelijk Boekenhuis De Akker wat moeizamer verlopen dan eerdere jaren, toch is er reden tot dankbaarheid en delen in zegen. Graag laat De  Akker via haar projectondersteuningsfonds diverse goede instellingen delen in de winst, via een eenmalige bijdrage. Door De Akker zijn alle reguliere kerken in Twenterand en directe…

Vraag naar een vrijwilliger:

Ik ben Jan Jaspers-Fayer en woon aan de Westerweilandweg 14 in  Vriezenveen. Dit is een woonlocatie van de stichting Philadelphia. Een grote wens van mij is het Avondmaal te vieren. Omdat ik altijd met een rollator loop, is het voor mij moeilijk  om dit in de kerk te doen. Ik ben 1x naar de viering…

Stille week Westerkerk

De laatste week voor Pasen, de stille week, draagt een bijzonder karakter. Het is goed dan ook te vasten van overladen agenda’s, tijd te nemen voor meditatie en gebed. Persoonlijk en als gezin, maar ook als gemeente. In onze gemeente is het de laatste jaren de gewoonte dat de gemeente elke avond in de stille…

Jongerendienst: ‘Knock-out’ 18 maart

Op zondag 18 maart wordt er een Jongerendienst georganiseerd, waarin Joop Gottmers zal spreken. Joop leefde lange tijd in de wereld van drugs en criminaliteit, tot God ingreep. Hij gebruikt nu zijn verleden als een getuigenis, een waarschuwing en een bemoediging. De muziek wordt verzorgd door de band Berber & Friends. De oorspronkelijke naam van…

VRIEZENVEEN ZINGT 11 maart 2018

‘Vriezenveen zingt’ in de Grote Kerk; ‘Heer, wees mijn Gids’  Vier keer per jaar wordt er een zangdienst georganiseerd in de Grote Kerk in Vriezenveen. Op zondag 11 maart a.s. om 19.00 uur vindt er weer een zangdienst plaats. ‘Heer, wees mijn Gids’ is het centrale thema van deze zangdienst. Vele mensen zijn op zoek…

Diaconale collecte zondag 11 maart

Op zondag 11 maart a.s. wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10:27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor diaconaal werk in Nederland: het project ‘Contact met vluchtelingen in de buurt’. Project 10:27 werkt hiervoor samen met Stichting Gave. Veel vluchtelingen die een verblijfsstatus krijgen, gaan verhuizen naar een reguliere woning. Ze zijn op…

BOEK & KADOSHOP DE AKKER- WWW.AKKERBOEK.NL

Christelijk Boekenhuis “De Akker”  is een non-profit stichting met zo’n 65 vrijwilligers. Voor kerken, verenigingen en scholen zijn er aantrekkelijke regelingen en voordelen, juist ook onderweg naar Pasen en Pinksteren en rondom Geloofsbelijdenis. Voor een 1e indruk kijkt u in bijgevoegde productinformatie, voor een totaal overzicht gaat u naar de webshop op www.akkerboek.nl. De Akker…

7 t/m 17 maart: Week van het Christelijke Boek bij Christelijk boekenhuis De Akker

Van 7 tot en met 17 maart organiseert Christelijk boekenhuis De Akker de week van het Christelijke Boek 2018. In deze periode ontvangt elke consument bij aanschaf van tenminste € 12,50 aan boeken het actieboek Zeeglas, geschreven door Els Florijn (Uitgeverij Mozaïek). De Akker sluit met deze promotiecampagne aan bij de landelijke Boekenweek die jaarlijks…

Zang op Stille Zaterdag, 31 maart Grote kerk

Het Interkerkelijk Gemengd Koor Vriezenveen bereid zich voor op het brengen van een muzikale avond die in het teken staat van Passie, het lijden van Jezus, de voorbereiding op Pasen. Zaterdag 31 maart 2018 zal het koor vanaf 19.30 uur Lijdens- en Paasliederen en gedeelten uit de Missa Brevis van Jacob de Haan en de…