RSS Dagelijks Woord

  • zondag 21 januari 2018 - Psalmen 3:4-5
    U, HEER, bent een schild om mij heen, u bent mijn eer, u houdt mij staande. Roep ik tot de HEER om hulp, hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg. -- Psalmen 3:4-5

Algemeen

PRAISEAVOND ‘FOREVER FRIENDS’

Op zondag 12 november 2017 wordt in de Grote Kerk een Praisenight georganiseerd. Het thema van deze Praisenight is ‘Forever friends’, verwijzend naar de uitspraak van Jezus “Ik heb u mijn vrienden genoemd”.  Vrienden zijn voor altijd vrienden als zij met elkaar God als hun God mogen kennen. Waarom een praiseavond Maar waarom een Praiseavond?…

Zendingscommissie. Najaarszendingscollecte:

De eerste zondag van november staat op de kerkelijke kalender als zendingszondag aangemerkt. Op die zondag, 5 november a.s., wordt de zgn. najaarszendingscollecte gehouden. Dit keer is de opbrengst van de collecte bestemd voor Kerk in Actie. Het project waarvoor de gaven ingezameld worden heet ‘Theologie doceren in Hong Kong’. Tjeerd de Boer en zijn…

Diaconale collecte zondag 12 november

Op zondag 12 november wordt er een collecte voor Project 10:27 gehouden. (Project 10:27 – de naam van het diaconale programma van de GZB is ontleend aan Lukas 10 vers 27, waarin we worden opgeroepen God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf.) De opbrengst is deze week bestemd voor diaconaal werk…

Voorbereidingen Kerkbalans 2018 in volle gang

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Het thema in 2018 is “Geef voor je kerk”. Tussen 22 en 24 januari 2018 ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. De inkomsten uit de actie Kerkbalans zijn voor onze kerk van essentieel belang: dit is ruim 60 %…

Begroting 2018

De begroting 2018 met de toelichting van de Hervormde Gemeente Vriezenveen ligt voor de leden tijdens de openingstijden ter inzage op het kerkelijk bureau van maandag 6 november t/m vrijdag 10 november 2017.

Verjaardag of Party….

In de Suite of CCK2 kunnen wij geheel uw feest verzorgen, u heeft dan verder geen omkijken de locatie is mooi in het centrum en het is makkelijk parkeren. Voor verdere vragen en informatie kunt u bellen naar de locatie 0546-563611.

We komen op verlof!  

Wij maken deel uit van het wijkcentrum Mão Amiga dat 60 kinderen per week ontvangt. We bezoeken de gezinnen van deze kinderen en organiseren ouderbijeenkomsten vol lekker eten en spelletjes om de gezinnen te bereiken met een levensbrengende boodschap. We geloven dat God ons naar Nederland leidt met het doel te vertellen over ons werk,…

NATIONALE BIJBELZONDAG!

Zondag 29 oktober 2017 is uitgeroepen tot Bijbelzondag. Twee dagen later, op 31 oktober, is het precies 500 jaar geleden dat de kerkhervorming begon. Een wel heel bijzondere combinatie van heden en verleden. Een combinatie die het Evangelie centraal stelt. Het Evangelie van Jezus Christus. Het Evangelie van: ‘uit genade bent u zalig geworden, door…

Kinderpraise ‘Supergraan’

Zondag 29 oktober is er weer een kinderpraise! Kindertheater ‘Simon en Zo’ komt een voorstelling geven over het verhaal Supergraan; een eigentijdse versie van de gelijkenis Zaad en de Zaaier (beschreven in Mattheus 13:1-23). Het beloofd dus weer een heel spektakel te worden! Simon en Zo speelt verschillende voorstellingen met Bijbelse thema’s waarbinnen altijd ruimte…

Bijbelquiz 31 oktober 2017  

  Op DV dinsdag 31 oktober wordt er door de commissie Vorming & Toerusting en de Gemeenschap Grote Kerk in CCK2 een gezellige avond georganiseerd i.v.m. 500 jaar reformatie. Tijdens deze avond zal de Bijbelquiz van het NBG gehouden worden. We nodigen u van harte uit om mee te vieren en mee te doen! U…