RSS Dagelijks Woord

  • zondag 22 juli 2018 - Filippenzen 3:7-9
    Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met hem zijn. -- […]

Algemeen

Akker projectondersteuningsfonds 2018

Het boekjaar 2017 is  voor Stichting Christelijk Boekenhuis De Akker goed verlopen. Wel is er een lichte teruggang in omzet. Net als voorgaande jaren laat De Akker via haar projectondersteuningsfonds diverse goede instellingen delen in de winst, via een eenmalige bijdrage. In de komende maand worden door De Akker alle reguliere kerken in Twenterand en…

Mestkorrelactie 10-maart-2018

Ook dit jaar gaan we weer organische mestkorrels voor 3 goede doelen verkopen. De opbrengst wordt gebruikt voor het zendingswerk van stichting Helping Hands Israël, stichting Moreira-Dollen en stichting Sadiki.  Voor deze dag kunnen wij nog wel extra hulp gebruiken. Vindt u/jij het leuk om deze dag te helpen en om wereldwijd goed nieuws te…

Foto’s gevraagd

In het archief van onze kerk bevinden zich heel veel stukken maar wat ontbreekt zijn foto’s. Er zijn nagenoeg geen foto’s in het archief aanwezig. Graag zouden we ons archief wat dat betreft willen aanvullen. We denken hierbij aan foto’s van bijvoorbeeld: -de bouw of verbouw van één van de kerken -kerkenraden -predikanten en andere…

Dank & voorbede: Geluk in Peru

Matthijs en Rosa Geluk-Smelt bezochten met hun gezin, op zondag 21 en woensdag 24 januari Vriezenveen om meer te vertellen over hun werk in Peru. Zij gaan met goede herinneringen aan Vriezenveen, eind februari, weer terug naar Peru! Zij hebben gevraagd om uw voorbede en uw dankgebed.                 …

Persoonlijke update Gineke:

Het is alweer een hele tijd geleden dat ik voor jullie heb geschreven. Bij deze wil ik jullie graag op de hoogte brengen hoe het met me gaat. Ik ben nu al 1,5 jaar niet aan het werk door m’n whiplash. Iets raars wat je niet zou kunnen indenken als je er voor staat. Een…

Micha cursus / Aan de slag met goed en recht doen

In de 40-dagen tijd richten we ons op het lijden en sterven van Jezus en daarom dus ook op de nood van de ander, onze naaste. Het gaat om persoonlijke inkeer en bezinning. De profeet Micha houdt de samenleving van toen een enorme spiegel voor en roept tot omkeer. Hij is daar heel concreet in…

Jongerendienst: Oog in oog met God

Zondag 18 februari is er weer een jongerendienst in de Grote Kerk! Het thema is ‘Oog in oog met God’, waar ds. Kranen meer over zal vertellen. De muziek wordt verzorgd door de Jongerenband. Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor Waypoint Twenterand. Dit is een organisatie die de verslavingsproblematiek onder jongeren in de gemeente…

Commissie kerk voor de jeugd

Next Door gaat komende zondag niet van start. In tegenstelling tot de optimistische berichten in voorgaande kerkbodes gaat Next Door in de Grote Kerk niet in februari maar op een later tijdstip van start. De betrokken kerkraden hebben nog geen gelegenheid gehad een formeel besluit te nemen op deze nieuwe activiteit tijdens de ochtenddienst van…

Alpha

Wat is Alpha? Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Dat is Alpha. Tijdens circa tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof  inhoudt. Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha! Stel al je vragen en praat met andere deelnemers door over interessante onderwerpen. Je…

Diaconale collecte zondag 18 februari

Met je kinderen op de vlucht Op zondag 18 februari wordt in onze gemeente een collecte gehouden voor Kerk in Actie, in het bijzonder voor noodhulp van Syrische vluchtelingen. Onder de vier miljoen Syriërs die hun land zijn ontvlucht, bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Hun…