RSS Dagelijks Woord

  • woensdag 25 april 2018 - Johannes 1:17-18
    De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. -- Johannes 1:17-18

Algemeen

Goede wensen

Ter gelegenheid van de kerstdagen en de jaarwisseling ontvingen wij veel goede wensen. Hartelijk dank daarvoor! Wederkerig wensen wij ook u en jullie allemaal een goed en door God gezegend 2018 toe. Veel heil en zegen! Fam. Plette Garvesingel 82

Nieuwjaar & bestuurswissel bij Boekenhuis ‘De Akker’

Donderdag 4 januari 2018 hield de Stichting Christelijk Boekenhuis De Akker, te Vriezenveen, haar gebruikelijke nieuwjaarsbijeenkomst voor vrijwilligers, staf en bestuur in de Suite aan de Pastorielaan. Na de nieuwjaarswensen was er gelegenheid om onder het genot van koffie met lekkers elkaar te ontmoeten en bij te praten. De voorzitter, Couzijn Bos, blikte terug op…

Diaconiecollecte zondag 14 januari 2018

Deze is bestemd voor de Werkgroep Albanië en de Stichting Ondersteuningsproject Roemenië. De Stichting Ondersteuningsproject Roemenië steunt ruim 40 zeer arme gezinnen met kinderen in Roemenië. Het is een sponsorproject waarbij de betreffende Roemeense gezinnen zijn gekoppeld aan gezinnen in Vriezenveen en omgeving. Hiervoor ontvangen wij van u vele giften. Van die extra giften worden…

Zingen uit Johannes de Heer

U wordt voor de eerste keer in 2018 hartelijk uitgenodigd om samen liederen van Johannes de Heer te komen zingen. Deze middag staat gepland op dinsdag 23 januari en begint om half drie zoals gewoonlijk in Stjäävelin, Er is koffie of thee en we maken er een gezellige middag van. Hebt u vervoer nodig?. Bel…

Bediening Heilige Doop

Op zondag 10 december 2017 werd het sacrament van de Heilige Doop bediend aan onderstaande 8 kinderen in de ochtendienst in de AAKERK Hendrikje Aaltje Noa (Noa) Gerritsen, geboren 17 september 2017 te Aadorp, dochter van H. Gerritsen en G.J. Gerritsen-Immink, Acacialaan 44, Aadorp GROTE KERK Imke Jenieke Dien (Imke) Brink, geboren 24 september 2017…

Kerstnachtdienst Grote Kerk

Dit jaar valt kerstavond op zondag. Daarom is het idee ontstaan om de kerstnachtdienst, die normaal gesproken in de Aakerk wordt gehouden, te verschuiven naar de Grote Kerk. In plaats van dienst om 19.00 uur houden we een Kerstnachtdienst om 22.30 uur. Een dienst vol bekende kerstliederen, orgel en trompet, sfeer en evangelie, en na…

Henk Kamphuis 40 jaar organist

We zijn als gemeente rijk gezegend met veel goede organisten. En Henk Kamphuis behoort zeker bij die categorie. Op 1 januari 1978 is Henk officieel in dienst getreden bij de Hervormde gemeente Vriezenveen. Dat is dus 40 jaar geleden! Dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. In de avonddienst van 7 januari zal Henk…

Contactadres commissie ‘Media en Communicatie’

Er gaan nog wel eens wat berichten m.b.t. bijvoorbeeld de website naar verkeerde adressen. Daarom even voor de duidelijkheid nogmaals het contactadres van onze commissie Media en Communicatie. Dat is: mc@hervormdvriezenveen.nl Heeft u dus wijzigingen voor de website, opmerkingen of klachten m.b.t. de media en/of communicatie, deze graag kenbaar maken via dit mailadres.

Contactadres voorzitter Algemene Kerkenraad

Op dit moment is het zo dat de voorzitter van de Algemene Kerkenraad jaarlijks wisselt. Om wat betreft de communicatielijnen naar geledingen en gemeente meer continuïteit en helderheid te verschaffen, hebben we ervoor gekozen om een vast emailadres voor de voorzitter in te stellen. Dat is vanaf heden: voorzitter-ak@hervormdvriezenveen.nl

Afkondigingen voor de beamer

Ook hierin wordt er nog wel eens langs elkaar heen gecommuniceerd. Daarom hebben we vanaf heden een nieuw emailadres voor alle beamerberichten (afkondigingen) die u namens uw commissie of werkgroep zou willen laten zien voorafgaand aan onze kerkdiensten. Dat emailadres is: voorzitter-ak@hervormdvriezenveen.nl De beamteams zullen alleen beamerafkondigingen tonen, die via de voorzitter van de Algemene…