RSS Dagelijks Woord

  • zondag 22 juli 2018 - Filippenzen 3:7-9
    Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met hem zijn. -- […]

Algemeen

Samen Zingen

Op dinsdagmiddag 13 februari a.s. wordt er weer een gezellige zangmiddag georganiseerd in Hervormd Centrum Stjäävelin, krijgerstraat 57 te Vriezenveen. Deze middag is voor alle mensen die  van zingen houden. We zingen liederen zingen uit: Johannes de Heer, de Evangelische Liedbundel of het Liedboek voor de Kerken. U bent van harte welkom van 14:30 uur…

Terugblik eerste Cross-Over dienst

Zondag 28 januari is de eerste Cross-Over dienst gehouden. De opkomst was meer dan de Cross Over kerngroep durfde te hopen. Verschillende mensen maakten gebruik van het aanbod om vooraf te komen voor een broodje en een kop koffie. Het thema van deze eerste dienst was “VOL verlangen”. Ds Kranen heeft dit vanuit de Bijbel…

Verslag vergadering Algemene Kerkenraad 24 januari 2018

Opening Ds. Kranen heet iedereen welkom. Hij leest uit Mattheus 14:22-33 gevolgd door een korte overdenking. Groot Moderamen 2018 Het Groot Moderamen voor het jaar 2018 wordt vastgesteld door de AK. Het GM bestaat uit voorzitter ds. Kranen namens wijk zuid; assessor Couzijn Bos namens wijk oost,  Ariska Smelt-Lambers namens wijk midden, Fons Reekers namens…

Dinsdagavond 20 februari 19.00 uur: ex-drugscrimineel Joop Gottmers

Bokskampioen wordt drugsbaron wordt christen… Joop Gottmers. In levende lijve komt hij naar Wierden om over zijn heftige verleden te vertellen. Op dinsdagavond 20 februari staan de deuren van de Dorpskerk wijd open voor jong en oud. Je kunt vanaf 18.30 uur naar binnen. Om 19.00 uur begint het programma. Joop Gottmers werd als kind…

Actie Kerkbalans 2018

Van 20 januari t/m 3 februari is de actie Kerkbalans gehouden. Het voorlopig resultaat geeft aan dat de actie € 482.178 heeft opgebracht. Dit is € 2.795,- minder dan vorig jaar. Dit is het gevolg van, mede door overlijden, een dalend aantal leden. Verheugend is dat de gemiddelde bijdrage gestegen is met € 3,69. Dit…

Koffieschenkers op zondag…

Voor de Grote kerk zijn wij op zoek naar een aantal nieuwe koffieschenkers(M/V) . Standaard na de eerste zondag van de maand na de morgendienst is er koffiedrinken. Het is altijd goed, gezellig en geeft ontmoeting binnen onze kerk vooral nu in deze samenleving waar veel verharding is en weinig omkijken naar de ander. Ook…

BHV – Grote kerk gezocht!

Eind vorig jaar heeft de jaarlijkse herhaling van BHV plaats gevonden voor kosters daaruit kwam naar voren van de instructeurs om een groepsapp aan te maken voor BHVers zodat de kosters van de Grote kerk weten dat er per kerkdienst in ieder geval een BHVer aanwezig is om bij calamiteiten te helpen. Inmiddels word dit…

Cross-Over dienst 28 januari

Thema: VOL verlangen. Start dienst: 14:00 uur, locatie: CCK2 Zoals u in de vorige kerkbode al kon lezen is er 28 januari as. een Cross-Over dienst. In deze dienst willen we op zoek gaan naar wat er binnen in ons leeft aan verlangens, en hoe we het vuur kunnen aanwakkeren in ons persoonlijke geloofsleven. We…

Commissie kerk voor de jeugd

Zondag 11 februari gaat Next Door van start voor kinderen van groep 5 tot groep 8. Tijdens de kindernevendienst kunnen deze kinderen de kerk verlaten voor een eigen samenkomst in CCK2. De bijeenkomsten zijn elke tweede zondag van de maand, tot de zomervakantie. Tijdens de bijeenkomst bidden we, zingen we, en denken we na over…

Actie kerkbalans 2018

Deze week hebt u de bekende envelop voor Kerkbalans weer ontvangen. Geef voor je kerk! We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker “ieder voor zich”…