RSS Dagelijks Woord

  • dinsdag 23 oktober 2018 - Judas 1:24-25
    De enige God, die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen, die ons redt door Jezus Christus, onze Heer, hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht, vóór alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. -- […]

Nieuws

Collecte 22 april OPVANG KINDEREN IN KANSARME WIJKEN IN COLOMBIA

Categorieën: Algemeen,Diaconie,Kerken

Op zondag 22 april a.s. wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10:27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor de opvang van kinderen in kansarme wijken in Colombia. Opgroeien in een sloppenwijk van een grote stad. Dagelijks te maken hebben met armoede, geweld en slechte hygiëne. Voor veel kinderen in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá is dit hun dagelijkse realiteit. Gelukkig is er een kerk die oog heeft voor deze kinderen. Op twee plekken is er onder leiding van ds. Germán Suárez opvang geregeld waar kinderen uit school naartoe kunnen. Ze worden er geholpen met hun huiswerk, er is tijd voor muziek, spelletjes en sport. Omdat veel kinderen thuis weinig en eenzijdig voedsel krijgen, geven ds. Germán en zijn team hen ook een goede maaltijd. De twee opvangplekken bieden de kinderen iets wat totaal nieuw voor hen is: aandacht en de liefde van God en mensen.