RSS Dagelijks Woord

  • zondag 22 juli 2018 - Filippenzen 3:7-9
    Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met hem zijn. -- […]

Nieuws

Diaconale collecten

Categorieën: Algemeen,Diaconie

Zondag 15 oktober
Op zondag 15 oktober wordt er een collecte voor Project 10:27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor naschoolse opvang en onderwijs in Peru. Veel kinderen in de Peruaanse stad Trujillo komen uit probleemgezinnen. De christelijke gemeente in deze stad zorgt voor naschoolse opvang en onderwijs. De naschoolse activiteiten vinden plaats in een veilige omgeving met aandacht voor onderwijs vanuit de Bijbel en voor normen en waarden. Er zijn ook programma’s voor ouders om hen te helpen bij de opvoeding van hun kinderen.

Zondag 22 oktober
Op zondag 22 oktober wordt er tijdens de dienst gecollecteerd voor het werk van Peter & Tineke ’t Lam en Joyce & Aldenito Moreiro-Dollen.

Peter en Tineke wonen al ruim 25 jaar in de omgeving van Bethlehem. Zij werken voor de stichting Love into Action. Peter heeft een project opgezet voor de bewerking van olijfhout. Tineke begeleidt vanuit het Caritas ziekenhuis gezinnen, waarbij zij met name betrokken is bij hulp aan kinderen met de ziekte EB, de ziekte die hun pleegdochter Fatmeh ook heeft. Peter en Tineke zijn actief betrokken bij de Immanuel Church in Bethlehem.

Joyce en Aldenito werken op de Jeugd met een Opdracht-basis in Fortaleza, Aquiraz. In het wijkcentrum ‘Mão Amiga’ waar zij werkzaam zijn, komen 3 dagen per week zo’n 60 kinderen die na schooltijd huiswerkbegeleiding krijgen, kunnen spelen en horen over de liefde van God voor hen. Joyce en Aldenito hopen in december, samen met hun kinderen Sara Joy en Judá, naar Nederland te komen voor hun verlof.

Zondag 29 oktober
Dit jaar vieren we 500 jaar protestantisme, vijf eeuwen hervorming. Centraal in de collecte op 29 oktober staat daarom het vernieuwende werk van het Open Theologisch Seminarie in Pakistan (OTS), partner van Kerk in Actie. In Pakistan vormen christenen een kleine, maar groeiende minderheid. Via cursussen leren jaarlijks vijfduizend studenten en voorgangers meer over het christelijk geloof en de Bijbel. OTS ontwikkelt ook lesmaterialen: veel cursussen en materialen zijn beschikbaar via internet. Dat helpt ook geïnteresseerde moslims en hindoes die meer willen weten over het christendom.