RSS Dagelijks Woord

  • maandag 21 mei 2018 - Psalmen 107:1-2
    Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.’ Zo spreken zij die door de HEER zijn verlost, die hij verloste uit de greep van de angst. -- Psalmen 107:1-2

Nieuws

Doopzondag 4 februari

Categorieën: Algemeen,Wijk-Midden,Wijk-Oost,Wijk-West,Wijk-Zuid

Zondag 4 februari wordt in onze kerken weer de Heilige Doop bediend. Wilt u uw kind op die zondag laten dopen, graag voor 20 januari contact opnemen met uw predikant. Samen maakt u dan afspraken over doopcatechese, doopzitting of doopgesprek, enzovoorts.