RSS Dagelijks Woord

  • donderdag 15 november 2018 - Romeinen 8:3-4
    Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van […]

Nieuws

DV 16/9 GROTEKERK-ONTMOETINGSDAG: GOED GESPREK

Categorieën: Activiteiten,Gemeente,Vorming en Toerusting,Wijk-Midden,Wijk-Oost

D.V. 16 september is er opnieuw een Grote Kerk Ontmoetingsdag, georganiseerd door een gezamenlijke commissie vanuit zowel wijk Midden als wijk Oost. Deze keer valt het samen met de opening van het winterwerk voor jeugdwerk, catechese en kringwerk – dus als startzondag, gericht op alle leeftijden met diverse deelprogramma’s! Het thema is: Een goed gesprek. De voorbereidingen zijn in volle gang, dus houd de kerkbode en de mededelingen in de Grote Kerk in de gaten en zet de datum alvast op uw kalender of in de agenda.