RSS Dagelijks Woord

  • woensdag 25 april 2018 - Johannes 1:17-18
    De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. -- Johannes 1:17-18

Nieuws

“Een schat in een aarden vat”

Categorieën: Algemeen,Gedicht

(N.a.v. 2 Korinthe 4: 1-7)

een schat in een aarden vat:

je vraagt je af: “nou wat is dat?”

zijn dat wellicht juwelen

of goud waarnaar zo velen

vaak zoeken in hun aards bestaan

of wijst Paulus iets anders aan?

 

nog geen computers, in die tijd,

geen i-Phones, Twitter, Facebook

geen google waarmee Paulus toen

die schat zo op kon zoeken

 

trouwens dat wilde hij ook niet

tot God hem heeft gegrepen

door hem met blindheid neer te slaan

toen heeft hij pas begrepen:

 

geen christenen vervolgen meer

maar Jezus Christus prijzen

en Hem als redder van elk mens

dag in, dag uit aanwijzen!

 

die schat in aarden vaten is

geen ding maar een persoon,

zeer breekbaar, kostbaar meer dan goud

immers Hij is Gods Zoon

 

Hij is de schat in een aarden vat

die God ons graag wil geven

meer is niet nodig maar weet wel:

MET MINDER KUN JE NIET LEVEN !

 

G.K.