RSS Dagelijks Woord

  • maandag 21 mei 2018 - Psalmen 107:1-2
    Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.’ Zo spreken zij die door de HEER zijn verlost, die hij verloste uit de greep van de angst. -- Psalmen 107:1-2

Nieuws

Grote kerk ontmoetingsdag/ startzondag D.V. 24 september a.s.

Categorieën: Activiteiten,Algemeen,Wijk-Midden,Wijk-Oost

Ook dit jaar wordt er weer een ontmoetingsdag/startzondag gehouden in de Grote Kerk en CCK2. De Grote Kerk Ontmoetingsdag/startzondag staat gepland op zondag 24 september a.s. Wij willen de ontmoetingsdag dit jaar wat breder trekken. Iedereen die zich verbonden weet met wijk Oost en wijk Midden en de Grote Kerk is hiervoor van harte uitgenodigd. Opgave wordt zeer op prijs gesteld. Men kan zich per email opgeven via grotekerkontmoetingsdag@hotmail.com  Ook kan men zich telefonisch opgeven (tel. 563611). Bij opgave graag vermelden: aantal volwassenen, aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen. De Grote Kerk Ontmoetingsdag/startzondag  zal worden ingeluid door de ochtenddienst. Aansluitend zal er gelegenheid zijn om deel te nemen aan leuke, creatieve onderdelen van het programma. We hopen deze af te sluiten met een gezamenlijke maaltijd die tot 13.30 uur zal duren. Voor de maaltijd willen we iedereen die zich heeft opgegeven vragen om iets mee te nemen voor het buffet (koude gerechten). Daarbij valt te denken aan bv. hartige taart, een rollade, salade (de gerechten graag al voorgesneden aanleveren). We zijn erg benieuwd hoe kleurrijk het buffet er uit zal gaan zien en hoeveel culinair en veelzijdig talent er aanwezig is! De gerechten kunnen voor de ochtenddienst in CCK2 worden afgeleverd. Soep hoeft men niet mee te nemen, hiervoor zal worden gezorgd. Opgave graag voor 18 september a.s. Wij hopen op een geweldige opkomst!

Wie niet alleen naar deze dag kan komen, maar dat wel zou willen, kan zich aanmelden voor vervoer. Graag bij opgave vermelden of men gehaald/gebracht wil worden.

Organisatie wijk Oost en wijk Midden.