RSS Dagelijks Woord

  • woensdag 25 april 2018 - Johannes 1:17-18
    De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. -- Johannes 1:17-18

Nieuws

Informatie Inbraak Grote Kerk

Categorieën: Algemeen,Geen categorie

Er bereiken ons nogal wat vragen over de inbraak in de Grote Kerk. En dan met name over de gestolen bankpasjes en geldmiddelen. Vandaar deze mededeling. Het betrof twee pasjes die de vrijwilligers/geldtellers gebruikten om wekelijks de collectegelden af te storten. Omdat er meerdere geldtellers zijn werden de pasjes en de pincodes bewaard in de kluis van de Rabobank. Nadat bij de Rabobank geen contant geld meer kon worden afgestort werden deze pasjes en codes opgeborgen in de kluis in de consistorie van de Grote Kerk. Helaas werd deze kluis door de inbrekers opengemaakt. De pasjes kenden een beperkte opnamelimiet van € 1.250. De met de pasjes gepinde bedragen zijn vergoed door de Rabobank.

Verder werd er ook contant geld ontvreemd. Met name collectegelden, zendingsbussen en horecaomzet CCK2. Op dit moment is nog niet bekend welk bedrag vergoed wordt door de verzekeringsmaatschappij, maar wij verwachten dat de uiteindelijke schade aan geldmiddelen € 1.700 zal bedragen.
College van Kerkrentmeesters