RSS Dagelijks Woord

  • zondag 21 januari 2018 - Psalmen 3:4-5
    U, HEER, bent een schild om mij heen, u bent mijn eer, u houdt mij staande. Roep ik tot de HEER om hulp, hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg. -- Psalmen 3:4-5

Nieuws

Informatie Inbraak Grote Kerk

Categorieën: Algemeen,Geen categorie

Er bereiken ons nogal wat vragen over de inbraak in de Grote Kerk. En dan met name over de gestolen bankpasjes en geldmiddelen. Vandaar deze mededeling. Het betrof twee pasjes die de vrijwilligers/geldtellers gebruikten om wekelijks de collectegelden af te storten. Omdat er meerdere geldtellers zijn werden de pasjes en de pincodes bewaard in de kluis van de Rabobank. Nadat bij de Rabobank geen contant geld meer kon worden afgestort werden deze pasjes en codes opgeborgen in de kluis in de consistorie van de Grote Kerk. Helaas werd deze kluis door de inbrekers opengemaakt. De pasjes kenden een beperkte opnamelimiet van € 1.250. De met de pasjes gepinde bedragen zijn vergoed door de Rabobank.

Verder werd er ook contant geld ontvreemd. Met name collectegelden, zendingsbussen en horecaomzet CCK2. Op dit moment is nog niet bekend welk bedrag vergoed wordt door de verzekeringsmaatschappij, maar wij verwachten dat de uiteindelijke schade aan geldmiddelen € 1.700 zal bedragen.
College van Kerkrentmeesters