RSS Dagelijks Woord

  • zondag 24 juni 2018 - Johannes 4:13-14
    ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus, ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ -- Johannes 4:13-14

Nieuws

Informatiebijeenkomst over het thema: vervuld leven?

Categorieën: Activiteiten,Algemeen

 

Het thema voltooid leven is een actueel thema dat veel vragen oproept, vragen rondom levenseinde maar ook het terugblikken op het gevoerde leven. Daarom spreken wij graag van een vervuld leven.

Denkt u wel eens na over deze moeilijke vragen rondom het levenseinde? Vragen rondom hulpbehoevendheid en afhankelijkheid. Of Hoe (lang) kan ik mijn zelfstandigheid behouden en kan mijn dierbare mij ondersteunen als mantelzorger

Wanneer en waar kunnen we hulp vragen bij de ondersteuning?

Hoe kom je tot zulke keuzes en welke dilemma’s gaan daarmee gepaard? En misschien wel de belangrijkste vraag; hoe bereid je jezelf of iemand anders voor op het sterven? Welke zaken spelen daarbij een rol.

Allemaal moeilijke vragen die niet zo maar te beantwoorden zijn. Wij merken echter in onze dagelijkse praktijk dat veel mensen wél worstelen met deze vragen maar niet goed weten waar ze antwoorden kunnen vinden. Daar willen we met deze informatiebijeenkomst ondersteuning bij bieden.

U bent van harte uitgenodigd;

Dinsdag 12 september van 14.45 – 16.45 in de Vriezenhof. Inloop vanaf 14.15 uur
of
Dinsdag 12 september van 19.30 – 21.30 uur in CCK2. Inloop vanaf 19.15 uur

Tijdens deze bijeenkomst zullen we aan de hand van de ervaringen van een familie deze vragen tegenkomen en met elkaar bespreken. Dit alles met een panel van deskundigen zoals  huisartsen, palliatief verpleegkundigen, dominees en een specialist ouderengeneeskunde. Naast de ervaringen van deze familie zal er veel gelegenheid zijn om vragen te stellen en met elkaar doorpraten over de verschillende onderwerpen waar u mee worstelt.

Nadere informatie volgt nog.

Wij ontmoeten u graag!

Namens de organisatie,

Ds. Gerard Doorn (Hervormde kerk), Ds. Alexander Veerman (Ontmoetingskerk)
Wietske Dijken(ontmoetingskerk) Dr. Leo Marinussen (huisarts), Hilde de Meijer (specialist ouderen zorg).

Namens de werkgroep palliatieve zorg van de Vriezenhof, Rina Jonker (palliatieve verpleegkundige)),Gerda Meulenbeld (Palliatief verzorgende), Jeannet Klinkien (teamleider woonzorg) Paul de Jongh (Bestuurder de Vriezenhof).