RSS Dagelijks Woord

  • zondag 21 januari 2018 - Psalmen 3:4-5
    U, HEER, bent een schild om mij heen, u bent mijn eer, u houdt mij staande. Roep ik tot de HEER om hulp, hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg. -- Psalmen 3:4-5

Nieuws

Koken voor DABAR

Categorieën: Activiteiten,Algemeen,Diaconie

In de zomervakantie van 29 juli t/m 26 augustus zijn jongeren , gezonden vanuit Dabar, weer actief om te evangeliseren op camping het Berkenven in de Pollen. Al jaren lang wordt er heel lekker gekookt door gemeenteleden van verschillende kerken. Ook dit jaar nodigen wij u uit om uw kookkunsten weer te tonen aan deze jongeren die een deel van hun vakantie aan dit werk geven.

U kunt zich opgeven bij Betsie Dogger tel: 0546 861669 Of liefst per e-mail betsiedogger@hotmail.com Er is meestal een groep van 6 personen in een bepaalde week aanwezig op de camping. Na opgave krijgt u meer informatie.

Namens de Dabarcommissie Betsie Dogger