RSS Dagelijks Woord

  • woensdag 25 april 2018 - Johannes 1:17-18
    De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. -- Johannes 1:17-18

Nieuws

Koken voor DABAR

Categorieën: Activiteiten,Algemeen,Diaconie

In de zomervakantie van 29 juli t/m 26 augustus zijn jongeren , gezonden vanuit Dabar, weer actief om te evangeliseren op camping het Berkenven in de Pollen. Al jaren lang wordt er heel lekker gekookt door gemeenteleden van verschillende kerken. Ook dit jaar nodigen wij u uit om uw kookkunsten weer te tonen aan deze jongeren die een deel van hun vakantie aan dit werk geven.

U kunt zich opgeven bij Betsie Dogger tel: 0546 861669 Of liefst per e-mail betsiedogger@hotmail.com Er is meestal een groep van 6 personen in een bepaalde week aanwezig op de camping. Na opgave krijgt u meer informatie.

Namens de Dabarcommissie Betsie Dogger