RSS Dagelijks Woord

  • maandag 29 mei 2017 - Jesaja 57:15
    Dit zegt hij die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid – heilig is zijn naam: In hoogheid en heiligheid zal ik tronen met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn, opdat de onaanzienlijke geest herleeft, opdat het verslagen hart tot leven komt. -- Jesaja 57:15

Nieuws

Koken voor DABAR

Categorieën: Activiteiten,Algemeen,Diaconie

In de zomervakantie van 29 juli t/m 26 augustus zijn jongeren , gezonden vanuit Dabar, weer actief om te evangeliseren op camping het Berkenven in de Pollen. Al jaren lang wordt er heel lekker gekookt door gemeenteleden van verschillende kerken. Ook dit jaar nodigen wij u uit om uw kookkunsten weer te tonen aan deze jongeren die een deel van hun vakantie aan dit werk geven.

U kunt zich opgeven bij Betsie Dogger tel: 0546 861669 Of liefst per e-mail betsiedogger@hotmail.com Er is meestal een groep van 6 personen in een bepaalde week aanwezig op de camping. Na opgave krijgt u meer informatie.

Namens de Dabarcommissie Betsie Dogger