RSS Dagelijks Woord

Nieuws

Kopij Kerkbode, centrale berichten

Categorieën: Algemeen

Aan-/afwezigheid predikanten in de zomer

In de komende zomermaanden hebben ook de predikanten vakantie. Bij deze kunt u lezen, wanneer wij vanwege vakantie (of vanwege studieverlof) vrij zijn van onze werkzaamheden in de gemeente:

  • Ds. Doorn, vakantieverlof van 1 juli tot en met 30 juli.
  • Ds. deJong, vakantieverlof/studieverlof van 17 juli tot en met 3 september
  • Ds. Kranen, vakantieverlof van 21 juli tot en met 13 augustus
  • Ds. Prins, vakantieverlof van 9 augustus tot en met 30 augustus

Zoals u ziet is ervoor gezorgd, dat er altijd minstens 1 ‘eigen’ voorganger beschikbaar is voor onze hervormde gemeente.

In verband met eventuele centrale afkondigingen en/of beamerpresentaties, die u wenst te tonen voorafgaand aan de kerkdienst, wil ik u voor de maand juli vragen, om kontakt op te nemen met de scriba van de Algemene Kerkenraad, dhr.Jan Boldewijn. Zijn mailadres is: scriba-ak@hervormdvriezenveen.nl  Vanaf 1 Augustus kunt u uw verzoeken opnieuw bij mij indienen.

Met een hartelijke groet,

mede namens mijn broeders dss.de Jong, Kranen en Prins,

ds.Gerard Doorn