RSS Dagelijks Woord

  • woensdag 25 april 2018 - Johannes 1:17-18
    De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. -- Johannes 1:17-18

Nieuws

Kopij Kerkbode, centrale berichten

Categorieën: Algemeen

Aan-/afwezigheid predikanten in de zomer

In de komende zomermaanden hebben ook de predikanten vakantie. Bij deze kunt u lezen, wanneer wij vanwege vakantie (of vanwege studieverlof) vrij zijn van onze werkzaamheden in de gemeente:

  • Ds. Doorn, vakantieverlof van 1 juli tot en met 30 juli.
  • Ds. deJong, vakantieverlof/studieverlof van 17 juli tot en met 3 september
  • Ds. Kranen, vakantieverlof van 21 juli tot en met 13 augustus
  • Ds. Prins, vakantieverlof van 9 augustus tot en met 30 augustus

Zoals u ziet is ervoor gezorgd, dat er altijd minstens 1 ‘eigen’ voorganger beschikbaar is voor onze hervormde gemeente.

In verband met eventuele centrale afkondigingen en/of beamerpresentaties, die u wenst te tonen voorafgaand aan de kerkdienst, wil ik u voor de maand juli vragen, om kontakt op te nemen met de scriba van de Algemene Kerkenraad, dhr.Jan Boldewijn. Zijn mailadres is: scriba-ak@hervormdvriezenveen.nl  Vanaf 1 Augustus kunt u uw verzoeken opnieuw bij mij indienen.

Met een hartelijke groet,

mede namens mijn broeders dss.de Jong, Kranen en Prins,

ds.Gerard Doorn