RSS Dagelijks Woord

Nieuws

M.V. “Naar Schrift en de Belijdenis”.

Categorieën: Activiteiten,Verenigingen

Onze laatste vergadering van dit jaar 2018 is
D.V. woensdag 12 december. De vergaderingen van
5 december en 19 december komen te vervallen.
We behandelen Ps 137 uit de Herv Vaan  van november van Ds J. Molenaar. Onze vergaderruimte is deze keer Lokaal 6.
Leden en gasten van harte  welkom.

Het bestuur.