RSS Dagelijks Woord

  • woensdag 25 april 2018 - Johannes 1:17-18
    De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. -- Johannes 1:17-18

Nieuws

MONICA helpt Albanië, 9 april 2018

Categorieën: Activiteiten,Verenigingen,Zendingswerk

Bidt voor de kerk in ALBANIE: AAD & DINEKE

Vanaf 18 juni komen Aad & Dineke Vander Maas-Winter met hun zoons Chris en Jos op verlof vanuit hun zendingswerk in Albanië. Op DV zondagmorgen 15 juli zal Aad voorgaan in een gezamenlijke dienst in de Grote Kerk om meer te vertellen over de uitwerking van het Evangelie bij theologisch onderwijs in Albanië. Aad & Dineke werken samen met een groep van Evangelische kerken aan de opleiding van voorgangers. In Albanië zijn ongeveer 400 kerken met 20.000 leden, hiervan is 60% jonger dan 35 jaar. De meeste voorgangers hebben weinig of geen theologische opleiding kunnen ontvangen. Meebidden, meeleven via de nieuwsbrief en meegeven kan nu al via www.gzb.nl/famvdmaas of Facebook famvdmaasinalbanie. Op DV 16 november is hiervoor de verkoopmiddag en oliebollenactie van Monica voor bestemd. Zet u beide data alvast in uw agenda of kalender?