RSS Dagelijks Woord

  • maandag 21 mei 2018 - Psalmen 107:1-2
    Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.’ Zo spreken zij die door de HEER zijn verlost, die hij verloste uit de greep van de angst. -- Psalmen 107:1-2

Nieuws

Open dag Theologische Vorming Gemeenteleden cursusplaats Rijssen

Categorieën: Activiteiten,Algemeen

Aan de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden in Rijssen hebben  sinds de oprichting in 2003 ruim 450 cursisten  deelgenomen.  Mannen en vrouwen, jong en oud , met verschillende achtergronden en opleidingen hebben de cursus met grote waardering en enthousiasme gevolgd. Deelnemers komen uit de verre omgeving . Momenteel  zijn er 49 cursisten die van september tot juni eens in de veertien dagen op zaterdagmorgen in kerkelijk centrum Sion in Rijssen de lessen volgen.  De vakken die gegeven worden zijn,Oude Testament, Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis/Missiologie, Dogmatiek, Ethiek, Gemeenteopbouw Catechetiek en Pastoraat/Diaconaat. Voor mensen die belangstelling hebben wordt er op zaterdag  22 april om 9 uur openbare les gegeven in kerkelijk centrum Sion, Wijnand Zeeuwstraat in Rijssen. Na een informatie ontvangst door de cursusleider ds K.A. Hazeleger kunt u aanschuiven bij de vakken Dogmatiek, Nieuwe Testament en Ethiek.  Uitgebreide informatie over de cursus kunt u vinden op de website van Herv. Rijssen  www.hervormdrijssen.nl  onder de link Vorming en Toerusting .

Om een indruk te krijgen hoeveel mensen we kunnen verwachten vragen wij u om dit indien mogelijk te melden bij de secretaresse tel. 0548-515929, riaharbers@gmail.com   Heeft zich niet aangemeld, geen probleem, u bent van harte welkom.

De cursus in Rijssen maakt deel uit van de Stichting Theologische Vorming Gemeenteleden waarin ook de cursusplaatsen Gouda, Middelharnis, Houten en Harderwijk vertegenwoordigd zijn . www.cursustvg.nl