RSS Dagelijks Woord

  • donderdag 15 november 2018 - Romeinen 8:3-4
    Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van […]

Nieuws

Oproep: Een bakkie troost vanuit midden en oost

Categorieën: Activiteiten,Algemeen,Gemeente

In de komende zomerperiode (juli en augustus) willen we als gemeente graag gastvrij zijn voor onze eventuele gasten, die de ochtenddienst in de Grote kerk bezoeken. Bovendien zijn er in deze periode veel mensen op vakantie, waardoor er ook een behoorlijke groep in onze gemeente is, die normaal koffievisite krijgt en nu niet. Vandaar dat wij iedere zondag graag een kopje koffie/thee/limonade willen schenken na de ochtenddiensten. Het is de bedoeling, dat wij dit doen op het plein voor de Grote kerk. Als het weer te slecht is, zullen we besluiten om uit te wijken naar Stjäävelin. Bij deze wil ik u en jou graag oproepen om hier als vrijwilliger aan mee te doen. Wie wil helpen bij dit praktische stukje gemeentewerk? U kunt zich melden bij onze scriba, zr. Ineke Akse. Tel.nr.: 565568,

email: wijk-midden@hervormdvriezenveen.nl