RSS Dagelijks Woord

  • woensdag 21 maart 2018 - Psalmen 52:10-11
    Maar ik ben als een groene olijfboom in het huis van God, ik vertrouw op de liefde van God voor eeuwig en altijd. Ik zal u eeuwig loven om wat u hebt gedaan, ik blijf hopen op uw naam, die goed is, in de kring van wie u lief zijn. -- Psalmen 52:10-11

Nieuws

Paaswijding georganiseerd door de Hervormde Vrouwen Dienst. 20 maart

Categorieën: Activiteiten,Diaconie

Op dinsdagmiddag  20 maart wordt de jaarlijkse Paaswijding gehouden.
Deze middag wordt gehouden in het gebouw CCK2 achter de Grote Kerk. Aanvang: 15.00 uur.
De leiding is dit jaar in handen van ds M.H. de Jong. Wij willen deze middag het Lijden en de Opstanding van Christus gedenken. Naast de samenzang, zullen er verschillende teksten en gedichten worden voorgedragen.
Het ouderenkoor Zanglust uit Daarlerveen onder leiding van de heer T. van den Akker, een plaatselijk combo en organist de heer S. Schipper zorgen voor de muzikale omlijsting.
Deze middag is voor iedereen toegankelijk en er wordt afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd om + 17.00 uur (niet verplicht).
Voor opgave en/of eventuele vragen kunt u contact opnemen met Gina Brink tel.nr. 0546-564701 of per mail naar ginabrink60@gmail.com  Hier kunt u ook aangeven wanneer u geen vervoer hebt. In verband met de voorbereiding is opgave voor de broodmaaltijd gewenst.
Opgave kan nog t/m woensdag 14 maart.  

Wij hopen van harte u/jou te mogen begroeten.

Met vriendelijke groeten,
Commissie HVD