RSS Dagelijks Woord

  • maandag 29 mei 2017 - Jesaja 57:15
    Dit zegt hij die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid – heilig is zijn naam: In hoogheid en heiligheid zal ik tronen met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn, opdat de onaanzienlijke geest herleeft, opdat het verslagen hart tot leven komt. -- Jesaja 57:15

Nieuws

Peiling tijdstip middagdiensten

Categorieën: Algemeen,Algemene Kerkenraad

In de kerkbode is een inlegvel bijgevoegd met een vragenlijst. Met deze vragenlijst wordt een peiling gehouden om te onderzoeken of er behoefte is om de aanvangstijd van de middagdiensten in de Grote Kerk te verschuiven. Deze vraag is opgekomen vanuit de gemeente. De algemene kerkenraad is bereid om dit te inventariseren. Daarna wordt er een afgewogen besluit genomen worden of het verschuiven van de aanvangstijd wel of niet zinvol is.

Er mag een vragenlijst per persoon worden ingevuld. Indien nodig liggen er bij de ingang van de kerken ook losse exemplaren die kunnen worden meegenomen en ingevuld.

De vragenlijst kan op zondag 21 mei en zondag 28 mei worden ingeleverd in de daarvoor bestemde bus die in alle vier kerken staat.

Bij de luisteraars van de kerktelefoon zal de vragenlijst worden opgehaald.