RSS Dagelijks Woord

  • zondag 21 januari 2018 - Psalmen 3:4-5
    U, HEER, bent een schild om mij heen, u bent mijn eer, u houdt mij staande. Roep ik tot de HEER om hulp, hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg. -- Psalmen 3:4-5

Nieuws

Peiling tijdstip middagdiensten

Categorieën: Algemeen,Algemene Kerkenraad

In de kerkbode is een inlegvel bijgevoegd met een vragenlijst. Met deze vragenlijst wordt een peiling gehouden om te onderzoeken of er behoefte is om de aanvangstijd van de middagdiensten in de Grote Kerk te verschuiven. Deze vraag is opgekomen vanuit de gemeente. De algemene kerkenraad is bereid om dit te inventariseren. Daarna wordt er een afgewogen besluit genomen worden of het verschuiven van de aanvangstijd wel of niet zinvol is.

Er mag een vragenlijst per persoon worden ingevuld. Indien nodig liggen er bij de ingang van de kerken ook losse exemplaren die kunnen worden meegenomen en ingevuld.

De vragenlijst kan op zondag 21 mei en zondag 28 mei worden ingeleverd in de daarvoor bestemde bus die in alle vier kerken staat.

Bij de luisteraars van de kerktelefoon zal de vragenlijst worden opgehaald.