RSS Dagelijks Woord

  • dinsdag 23 oktober 2018 - Judas 1:24-25
    De enige God, die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen, die ons redt door Jezus Christus, onze Heer, hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht, vóór alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. -- […]

Nieuws

Peter en Tineke ’t Lam gedwongen terug in Nederland

Categorieën: Algemeen

Lieve broeders en zusters,

Peter en Tineke ’t Lam zijn al meer dan 25 jaar door de hervormde Gemeente Vriezenveen uitgezonden. Als thuisfront (stichting Helping Hands) informeren we u alvast over de  situatie die is ontstaan rondom Peter, Tineke en Fatmeh.

Zoals het nu lijkt, komt er een einde aan de tijd voor Peter en Tineke om te dienen in hun zo geliefde land Israël. Dit, doordat er geen visum meer aan hun verstrekt zal worden. Zonder Visum mogen ze het land niet meer in en kunnen ze niet meer zorgen voor de mensen met een beperking in Bethlehem, de geboorteplek van de Here Jezus.

De terugkomst van Peter en Tineke, is een nog niet te bevatten en schok voor iedereen die op een of andere manier met hen verbonden is. Voor Fatmeh heeft dit ook grote gevolgen, omdat ze door haar ziekte niet zelfstandig kan wonen en dagelijkse verzorging nodig heeft. Tineke en Fatmeh zijn nu in Nederland. Peter is nog in Bethlehem om zaken af te ronden.

Wij zijn blij en dankbaar met uw betrokkenheid. Dat doet ons goed. Wilt u ook in deze onzekere periode biddend naast Peter, Tineke en Fatmeh gaan staan,  En als u ons zou willen ondersteunen met een gift, wordt dat erg gewaardeerd. Want juist deze situatie brengt extra kosten met zich mee. U kunt uw gift overmaken op IBAN: NL37INGB0003938427 tnv. St. Helping Hands.

In een volgende Kerkbode zullen we u verder informeren. Meer info: www.helping-hands.nl