RSS Dagelijks Woord

  • woensdag 25 april 2018 - Johannes 1:17-18
    De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. -- Johannes 1:17-18

Nieuws

Samen Zingen dinsdag 17 april

Categorieën: Activiteiten,Algemeen

U wordt weer hartelijk uitgenodigd om samen liederen van Johannes de Heer te komen zingen. Deze middag staat gepland op dinsdag 17 april. Wij beginnen om half drie zoals gewoonlijk in Stjäävelin,

Er is koffie of thee en we maken er een gezellige middag van.

Hebt u vervoer nodig?. Bel dan:  563771 of 564070