RSS Dagelijks Woord

  • zondag 22 juli 2018 - Filippenzen 3:7-9
    Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met hem zijn. -- […]

Nieuws

Uitreiking Akkerfonds aan Boost Gospel Festival 2018

Categorieën: Algemeen

Donderdagavond 20 juli vond er in De Akker te Vriezenveen alsnog een uitreiking plaats vanuit het Akkerfonds. De organisatie van Boost Gospel Festival uit Den Ham was naar De Akker gekomen om de cheque in ontvangst te nemen. Boost Gospel Festival is een christelijk festival in Den Ham. Afgelopen Pinstermaandag was hiervan de 1e uitvoering en met succes. De doelstelling van het festival is mensen een plaats te bieden waar volop de ruimte is om God te ontmoeten en elkaar te ontmoeten. Met deze uitreiking zijn in totaal aan 35 goede doelen cheques overhandigd. Jaarlijks keert het bestuur van Christelijk Boekenhuis De Akker en Stichting de Zaaier een deel van de winst uit aan goede doelen van diverse instellingen uit Twenterand. De goede doelen zijn onderverdeeld in vier categorieën: 12 gericht op jongerenactiviteiten, 8 voor evangelisatie, 9 voor werelddiaconaat en 6 voor lokale diaconale initiatieven. Het gaat om hulp in arme landen en organisaties vanuit Twenterand, Oost-Europa, Afrika, Brazilië en Israël. Van aanvraag muziekbundels, projectkoffers geloofsopvoeding, bijdrage voor uitvoering The Passion, Boost Gospel Festival Den Ham, project verslavingszorg tot schuldhulpverlening.

Mede dankzij de inzet van de 60 vrijwilligers die werkzaam zijn in de winkel is het mogelijk om een deel van de winst te investeren in diakonaat en evangelisatie.