RSS Dagelijks Woord

  • vrijdag 23 juni 2017 - Romeinen 6:3-4
    Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. -- Romeinen 6:3-4

Nieuws

Unit Westerkerk:

Categorieën: Activiteiten,Algemeen,Wijk-West

Unit Westerkerk:.
Afgelopen zondag is de unit die bij de Westerkerk staat, officieel overgedragen aan de kerkrentmeesters. Na de opening was er gelegenheid om de unit van binnen te bekijken. Veel vrijwilligers hebben bijgedragen aan de verbouw en inrichting. Het vele werk is de moeite waard geweest, het is een hele mooie ruimte geworden. Bij deze willen we alle vrijwilligers, bedrijven die goederen beschikbaar hebben gesteld en alle mensen die een gift hebben gegeven hartelijk bedanken voor hun inzet/bijdrage.

Het College van Kerkrentmeesters