RSS Dagelijks Woord

  • maandag 21 mei 2018 - Psalmen 107:1-2
    Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.’ Zo spreken zij die door de HEER zijn verlost, die hij verloste uit de greep van de angst. -- Psalmen 107:1-2

Nieuws

Unit Westerkerk:

Categorieën: Activiteiten,Algemeen,Wijk-West

Unit Westerkerk:.
Afgelopen zondag is de unit die bij de Westerkerk staat, officieel overgedragen aan de kerkrentmeesters. Na de opening was er gelegenheid om de unit van binnen te bekijken. Veel vrijwilligers hebben bijgedragen aan de verbouw en inrichting. Het vele werk is de moeite waard geweest, het is een hele mooie ruimte geworden. Bij deze willen we alle vrijwilligers, bedrijven die goederen beschikbaar hebben gesteld en alle mensen die een gift hebben gegeven hartelijk bedanken voor hun inzet/bijdrage.

Het College van Kerkrentmeesters