RSS Dagelijks Woord

  • zondag 30 april 2017 - Efeziers 2:10
    Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. -- Efeziers 2:10

Nieuws

Unit Westerkerk:

Categorieën: Activiteiten,Algemeen,Wijk-West

Unit Westerkerk:.
Afgelopen zondag is de unit die bij de Westerkerk staat, officieel overgedragen aan de kerkrentmeesters. Na de opening was er gelegenheid om de unit van binnen te bekijken. Veel vrijwilligers hebben bijgedragen aan de verbouw en inrichting. Het vele werk is de moeite waard geweest, het is een hele mooie ruimte geworden. Bij deze willen we alle vrijwilligers, bedrijven die goederen beschikbaar hebben gesteld en alle mensen die een gift hebben gegeven hartelijk bedanken voor hun inzet/bijdrage.

Het College van Kerkrentmeesters