RSS Dagelijks Woord

  • zondag 21 januari 2018 - Psalmen 3:4-5
    U, HEER, bent een schild om mij heen, u bent mijn eer, u houdt mij staande. Roep ik tot de HEER om hulp, hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg. -- Psalmen 3:4-5

Nieuws

Verandering preekrooster in verband met zondag 1 oktober en zondag 10 december

Categorieën: Algemeen

Op zondag 1 oktober stond ds.Prins op het preekrooster voor de ochtenddienst in de Grote kerk. Zelf zou ik voorgaan in de Pollenkerk. Omdat echter duidelijk werd, dat er vanuit wijk Oost geen aanmeldingen zijn binnengekomen voor de Doopdienst en vanuit wijk Midden wel diverse aanmeldingen binnenkwamen, hebben we na goed overleg besloten om ditmaal een verandering aan te brengen in het preekrooster. Dit betekent, dat ds.Prins zal voorgaan in de Pollenkerk en ik in de Grote kerk. Voor de Doopzondag van 10 december a.s. betekent dit, dat we opnieuw ruilen: ds.Prins zal dan voorgaan in de Grote kerk en ik in de Pollenkerk. Dan kunt u daar alvast rekening mee houden.