RSS Dagelijks Woord

  • maandag 29 mei 2017 - Jesaja 57:15
    Dit zegt hij die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid – heilig is zijn naam: In hoogheid en heiligheid zal ik tronen met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn, opdat de onaanzienlijke geest herleeft, opdat het verslagen hart tot leven komt. -- Jesaja 57:15

Nieuws

Verdiepingsdienst met koffie compleet, Grote kerk zondag 28 mei

Categorieën: Activiteiten,Algemeen

Als Gemeenschap Grote kerk willen we graag een verdiepingsdienst houden in de ochtenddienst van zondag 28 mei. Ds.Kranen zal met ons nadenken over het thema “de werking van de heilige Geest” n.a.v. Romeinen 8. Na afloop van de dienst is er volop de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en met elkaar over de preek na te praten. Belangrijk om als gemeenteleden ons geloof te (leren) delen en elkaar te bemoedigen, zodat we steeds meer groeien in onze relatie met onze Heiland. We hopen dat ook de tieners zin hebben om mee te doen! Jullie in het bijzonder welkom! Voor de kinderen is er een apart programma. Ook is er de mogelijkheid om iemand voor u te laten bidden. Wilt u voor de koffie compleet iets lekkers bakken of kopen, zodat de koffie compleet wordt? We bidden voor een mooie dienst tot opbouw van onze gemeente. Hartelijk welkom!