RSS Dagelijks Woord

  • woensdag 25 april 2018 - Johannes 1:17-18
    De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. -- Johannes 1:17-18

Nieuws

Verdiepingsdienst met koffie compleet, Grote kerk zondag 28 mei

Categorieën: Activiteiten,Algemeen

Als Gemeenschap Grote kerk willen we graag een verdiepingsdienst houden in de ochtenddienst van zondag 28 mei. Ds.Kranen zal met ons nadenken over het thema “de werking van de heilige Geest” n.a.v. Romeinen 8. Na afloop van de dienst is er volop de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en met elkaar over de preek na te praten. Belangrijk om als gemeenteleden ons geloof te (leren) delen en elkaar te bemoedigen, zodat we steeds meer groeien in onze relatie met onze Heiland. We hopen dat ook de tieners zin hebben om mee te doen! Jullie in het bijzonder welkom! Voor de kinderen is er een apart programma. Ook is er de mogelijkheid om iemand voor u te laten bidden. Wilt u voor de koffie compleet iets lekkers bakken of kopen, zodat de koffie compleet wordt? We bidden voor een mooie dienst tot opbouw van onze gemeente. Hartelijk welkom!