RSS Dagelijks Woord

  • donderdag 16 augustus 2018 - Jesaja 35:3-6
    Geef kracht aan trillende handen, maak knikkende knieën sterk. Zeg tegen het moedeloze volk: ‘Wees sterk en vrees niet, want jullie God komt met zijn wraak. Gods vergelding zal komen, hijzelf zal jullie bevrijden.’ Dan worden blinden de ogen geopend, de oren van doven worden ontsloten. Verlamden zullen springen als herten, de mond van stommen […]

Nieuws

Zendingscommissie – Pinksterzendingscollecte

Categorieën: Algemeen,Zendingswerk

Tijdens de diensten op Eerste en Tweede Pinksterdag wordt er gecollecteerd voor het werk van de zending. Door de verkondiging van het evangelie mogen we ons rijk gezegend weten… Maar zegen is niet bedoeld om ‘bewaard’ te worden. We worden gezegend om tot zegen te zijn. We delen onze zegeningen door onze gaven voor de Pinksterzendingscollecte en maken op die manier de (verdere) verspreiding van het evangelie mogelijk. Van harte aanbevolen!

Pinksterzendingskrant: Na afloop van de diensten tijdens de Pinksterdagen krijgt u bij de uitgang een zendingskrant uitgereikt of kunt u van daar een exemplaar meenemen. De artikelen die in deze krant zijn opgenomen belichten het thema ‘Laat je zien!’. Het zijn inspirerende berichten die het zendingswerk dichtbij brengen.