RSS Dagelijks Woord

  • dinsdag 23 oktober 2018 - Judas 1:24-25
    De enige God, die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen, die ons redt door Jezus Christus, onze Heer, hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht, vóór alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. -- […]

Nieuws

Zendingscommissie – Pinksterzendingscollecte

Categorieën: Algemeen,Zendingswerk

Tijdens de diensten op Eerste en Tweede Pinksterdag wordt er gecollecteerd voor het werk van de zending. Door de verkondiging van het evangelie mogen we ons rijk gezegend weten… Maar zegen is niet bedoeld om ‘bewaard’ te worden. We worden gezegend om tot zegen te zijn. We delen onze zegeningen door onze gaven voor de Pinksterzendingscollecte en maken op die manier de (verdere) verspreiding van het evangelie mogelijk. Van harte aanbevolen!

Pinksterzendingskrant: Na afloop van de diensten tijdens de Pinksterdagen krijgt u bij de uitgang een zendingskrant uitgereikt of kunt u van daar een exemplaar meenemen. De artikelen die in deze krant zijn opgenomen belichten het thema ‘Laat je zien!’. Het zijn inspirerende berichten die het zendingswerk dichtbij brengen.