RSS Dagelijks Woord

  • maandag 21 mei 2018 - Psalmen 107:1-2
    Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.’ Zo spreken zij die door de HEER zijn verlost, die hij verloste uit de greep van de angst. -- Psalmen 107:1-2

Nieuws

Zendingscommissie – Pinksterzendingscollecte

Categorieën: Algemeen,Zendingswerk

Tijdens de diensten op Eerste en Tweede Pinksterdag wordt er gecollecteerd voor het werk van de zending. Door de verkondiging van het evangelie mogen we ons rijk gezegend weten… Maar zegen is niet bedoeld om ‘bewaard’ te worden. We worden gezegend om tot zegen te zijn. We delen onze zegeningen door onze gaven voor de Pinksterzendingscollecte en maken op die manier de (verdere) verspreiding van het evangelie mogelijk. Van harte aanbevolen!

Pinksterzendingskrant: Na afloop van de diensten tijdens de Pinksterdagen krijgt u bij de uitgang een zendingskrant uitgereikt of kunt u van daar een exemplaar meenemen. De artikelen die in deze krant zijn opgenomen belichten het thema ‘Laat je zien!’. Het zijn inspirerende berichten die het zendingswerk dichtbij brengen.