RSS Dagelijks Woord

  • zondag 22 juli 2018 - Filippenzen 3:7-9
    Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met hem zijn. -- […]

Nieuws

Zomerzangavond Grote Kerk Vriezenveen

Categorieën: Activiteiten,Algemeen

Op D.V. woensdag 23 augustus 2017 hopen we samen liederen te zingen rond het thema “Ik wil zingen van mijn Heiland”.  De samenzang zal worden begeleid door organist Niek Nijland en het Christelijk Mannenkoor Vriezenveen o.l.v. Henny Hoedeman en pianist Bert Webbink zal ook een bijdrage leveren. Deze zangavond zal gehouden worden in de Grote Kerk, Westeinde 39 te Vriezenveen en begint om 19.30 uur. De deuren van de kerk staan open vanaf 19.00 uur. De toegang is vrij. Aan de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de onkosten, na afloop wordt u een kopje koffie of thee aangeboden.  U en jij zijn van harte uitgenodigd met ons mee te zingen.