Nieuws

10 Geboden – vertaald naar nu

Categories: Jongeren,Levenslessen,Stjäävelin Junior

1. Bovenal bemin één God
Je mag geen andere goden vereren of wereldse dingen ‘aanbidden’ zoals geld, macht, oorlog, verslaving,…

2. Zweer niet ijdel (zomaar), vloek noch spot
Doe niet uit de hoogte, vloek niet en lach anderen ook niet uit.

3. Heilig steeds de dag des Heren
Maak tijd om te rusten (zie de zevende dag van het scheppingsverhaal) om na te denken, eerbied voor God, om tot God te bidden en om familie te zien. Wij doen dit op de zondag; deze heiligen wij (zetten we apart van de andere dagen in de week).

4. Vader, moeder zult gij eren
Het respecteren van de ouders of degene die een verantwoordelijkheid over je hebben.

5. Dood niet, geef geen ergernis
Dood niet want het leven zelf is heilig. Zet anderen niet aan tot gedrag dat verkeerd is bijvoorbeeld roddelen, pesten, uitlachen, geweld zowel met woorden met als met daden.

6. Doe nooit wat onkuisheid is
In relaties met anderen moeten je gevoelens overeenkomen met je daden. Je moet positief omgaan met gevoelens, met je lichaam en met de omgeving van andere mensen.

7. Vlucht het stelen en bedriegen
Je mag niet stelen en mensen ook niet bedriegen. Bijvoorbeeld zeggen dat je iets gaat doen en het dan toch niet doen. Dingen rondvertellen die in vertrouwen tegen jouw gezegd zijn.

8. Ook de achterklap en ‘t liegen
Je mag niet roddelen en niet liegen.

9. Wees steeds kuis in uw gemoed
Je mag geen verkeerde dingen over mensen denken: je moet christelijk zijn in je gedachten. Wees bereid om te vergeven, samenwerken en samenleven. Het is belangrijk te leven zonder vooroordelen.

10. En begeer nooit iets van een ander
Jaloers zijn op iemand anders spullen, is niet juist. Het is belangrijker om dankbaar te zijn om wat je hebt.

Geef een reactie