Nieuws

Collecterooster diaconie 2020

Categories: Algemeen,Diaconie

Afgelopen periode is het collecterooster voor komend seizoen opgesteld. In dit rooster zijn voor de diaconie een aantal zogenaamde bestemde collectes opgenomen. Hierbij kunt u denken aan landelijke initiatieven zoals Kerk in Actie, Project 10:27 (het diaconale programma van de GZB), het Nederlands Bijbelgenootschap of de IZB, maar zeker ook aan plaatselijke initiatieven waaronder stichting Albanië, de werkgroep Oost-Europa, Joyce Moreira-Dollen en stichting Rehema van Arjen Muis. Deze bestemde collectes worden veelal via de kerkbode of via de beamer bij u aangekondigd en toegelicht.

Dan zijn er ook zondagen waarbij geen specifiek doel is toegekend aan de diaconale collecte. Waarvoor worden de opbrengsten van deze collectes gebruikt? De diaconie besteedt het geld uit deze collecten voor verschillende diaconale projecten. U kunt daarbij denken aan initiatieven op gebied van ouderenzorg, mantelzorg of gehandicaptenzorg. Concrete voorbeelden hiervan zijn de ondersteuning bij de vakantieweek naar het Nieuw Hydepark (voorheen Roosevelthuis), het verzorgen van de pinksterattentie bij de verzorgingstehuizen, ondersteuning van de vrijwillige hulpdienst Vriezenveen (V.H.V.) en van het bezoekwerk van de Hervormde vrouwendienst (H.V.D.).

Daarnaast worden deze financiële middelen aangewend voor structurele ondersteuning van stichting Manna, stichting BOOT en het steunfonds Vluchtelingenwerk Twenterand. Tot slot is er ook sprake van individuele hulpverlening, meestal in de vorm van Stille Hulp.

Daarom bevelen wij naast de collecten waarbij een specifiek doel wordt genoemd ook de ‘gewone’ diaconale collecte van harte bij u aan.

Mocht u benieuwd zijn naar welke collectes zijn opgenomen, dan vindt u het actuele collecterooster op de website.