RSS Dagelijks Woord

  • maandag 18 februari 2019 - Jeremia 29:11-14a
    Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel […]

Nieuws

25-jarig jubileum de Herberg in Oosterbeek

Categorieën: Activiteiten,Vorming en Toerusting

In 2018 viert Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek haar 25-jarig jubileum met verschillende feestelijke activiteiten.
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen. De Herberg is een organisatie waar meer dan 200 vrijwilligers bij betrokken zijn.
Op tweede Pinksterdag 1993 werden de deuren van de Herberg geopend, mede dankzij de inzet van veel deelnemende kerken.
Precies 25 jaar na de opening, zal op 26 mei een jubileumdag gehouden worden met ’s morgens een dankdienst in de Vredebergkerk in Oosterbeek en daarna een feestelijk programma op het terrein van de Herberg. Verder worden, verspreid over het hele jaar, jubileumconcerten georganiseerd in Kampen en Gorinchem en in het Koetshuis van de Herberg.
Speciaal voor predikanten, ambtsdragers, pastoraal medewerkers en leden van pastorale teams wordt op 19 april in het Koetshuis een Symposium gehouden. Het thema van deze dag is “Zielzorg aan hedendaagse gelovigen”.

Sprekers zijn deze dag Dr. Theo Pleizier (Pastoraat tussen individuele gelovige en geloofsgemeenschap) en Ds. Margriet van de Kooi (De pastor als gelovige en theoloog.)

Goed gereedschap is het halve werk). Ook is er een ronde tafelgesprek met onder andere de heer Anne van Laar.

Noot(voor de redactie)

Voor meer informatie: zie de vernieuwde website van de Herberg www.pdcdeherberg.nl of neem contact op met de directeur Henk Meuleman hmeuleman@pdcdeherberg.nl