Nieuws

Actie Dankdag 2019

Categories: Algemeen,kerkrentmeesters

Dankbaar deelt het college van kerkrentmeesters mee dat de voorlopige opbrengst van de actie Dankdag 2019 € 27.113 bedraagt. Dit is € 1.000 meer dan vorig jaar.   In deze telling is nog niet begrepen de opbrengst van de collecten gehouden in de diensten. Hartelijk dank aan alle leden die met hun bijdrage hun betrokkenheid hebben getoond. Alle vrijwilligers, die de enveloppen hebben weggebracht en weer opgehaald, worden eveneens hartelijk bedankt voor hun inzet.