Nieuws

Actie kerkbalans 2023

Categories: Algemeen,kerkrentmeesters

In januari gaan de vrijwilligers weer op pad om uw toezegging voor de actie Kerkbalans 2023 te vragen. Eerst om de envelop voor de Kerkbalans bij u af te geven, en ongeveer een week daarna om uw antwoord op te halen.
In de envelop zit o.a. een mooie inspirerende folder van onze Hervormde Gemeente. Op het bijgevoegde antwoordformulier kunt u aangeven hoeveel u dit jaar denkt te kunnen bijdragen aan het plaatselijk kerkenwerk.

Ook in 2023 is er helaas weer een begrotingstekort. Wilt u overwegen om daarom, waneer het binnen uw vermogen ligt, uw bijdrage te verhogen? Dan hopen we daardoor het tekort al een heel stuk terug te dringen.

U kunt het formulier in de bijgesloten antwoordenvelop inleveren. Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Op donderdag 26 januari 2023 zal de eindtelavond plaatsvinden in de Grote Zaal van het Hervormd Centrum, Krijgerstraat 57. Het resultaat van de actie Kerkbalans 2023 zal rond 20:30 uur bekend worden gemaakt door de penningmeester. U bent daarbij van harte welkom. Van tevoren kunt u een kopje koffie of thee drinken.

Het eindresultaat van de actie Kerkbalans 2023 zal dezelfde avond nog bekend worden gemaakt via de website en de Scipio app.

Het College van Kerkrentmeesters