Nieuws

Acties – Samen laten we het MFC stralen

Categories: Activiteiten,Algemeen

Onder de noemer ‘Samen laten we het MFC stralen’ worden er dit jaar diverse acties georganiseerd om geld in te zamelen voor de inrichting van het nieuwe MFC, ondertussen Het Kruispunt genoemd. Een nieuw gebouw voor ons jeugdwerk ter vervanging van het oude ’t Stjäävelin. Met hierin een kerkzaal voor de wijk ’t Huis. Wat fijn dat er zoveel enthousiaste gemeenteleden zijn die mee geholpen hebben bij de acties. Ieder met zijn of haar talenten, samen gemeente zijn tot Zijn eer.

BBQ actie en Fotoshoot
Deze acties hebben inmiddels plaatsgevonden. Met name de BBQ pakketten zijn in grote getale besteld. Dank hiervoor. De netto opbrengst van de BBQ actie bedroeg € 925. De totale opbrengst van deze twee acties is de €1.000 gepasseerd.

Zomerfair zaterdag 22 juni
Met dankbaarheid kijken we terug op de Zomerfair. Gezegend met mooi zonnig weer en een fantastische opkomst van mensen is deze actie tot een groot succes geworden. Het was een plek van ontmoeting, fijne gesprekken en samenzijn van heel veel gemeenteleden. Gezelligheid bij de activiteiten en op het terras. Mooi om met zoveel enthousiaste gemeenteleden samen te zijn. Alleen dit al maakt de Zomerfair tot een groot succes!

Ook waren er diverse artikelen gemaakt door gemeenteleden. Verrast werden we ook door de vele cakes etc die gebracht zijn voor de verkoop. Er is veel verkocht, gegeten en gedronken. De exacte opbrengst is bij het schrijven van deze kopij nog niet bekend maar zal zeker een paar duizend euro bedragen. Het exacte bedrag kunt u lezen in de volgende kerkbode.

Mannenzang Grote Kerk in Vriezenveen – 21 augustus 2024
In nauwe samenwerking met het Christelijk Mannenkoor Vriezenveen (CMK) organiseert een aantal leden op 21 augustus een “Mannenzang” in de Grote Kerk te Vriezenveen. Mannenzang is al jaren een begrip in Katwijk en omgeving. Het is een traditie die de laatste jaren is overgewaaid naar het oosten van Nederland. Daarom dacht een aantal mannen van het CMK: het zou mooi zijn dat we dit in de vakantieperiode ook in Vriezenveen zouden kunnen organiseren.
Er wordt gezongen onder leiding van Maarten Wassink, de avond wordt geleid door Ds. Gert de Goeijen uit Den Ham. Het orgel en de piano worden bespeeld door Bert Webbink en Bram Lemans. Henjo Lemans is in ieder geval een van de trompettisten!
Voor alle duidelijkheid: het is NIET nodig om héél goed te kunnen zingen. Daar draait het niet om. Je hoeft geen lid van een koor te zijn. Het gaat om samen te zingen in verbondenheid met elkaar. Dat doe je door met elkaar de Lof te zingen voor God en zo zingende je geloof te delen.
Dus mannen: woensdag 21 augustus, om 19:30 uur in de Grote Kerk, Westeinde 39 te Vriezenveen.
Toegang is gratis, collecte is bestemd voor de aankleding van Het Kruispunt!