Nieuws

Afscheid en bedankt!

Categories: Algemeen,Wijk Next

En dan was het afgelopen zondag het moment om afscheid te nemen tijdens de dienst. Bedankt voor de mooie woorden, lieve kaartjes, cadeautjes en persoonlijke herinneringen. Ik waardeer dit enorm! Heel verwarmend om zoveel mooie bemoedigingen van jullie te ontvangen!

Hieronder mijn afscheidswoorden, die ik ook afgelopen zondag met jullie heb mogen delen:

Enkele weken geleden had ik een gesprek met het bestuur en kreeg ik ineens te horen dat ze ervoor hebben gekozen om mijn functie als jeugdwerkcoördinator te laten vervallen. Dat kwam voor mij onverwacht en was een schok. Ik ben naar huis gegaan en heb het laten bezinken. Blijkbaar houdt het hier voor mij op. En dan is het tijd om verder te gaan. Tijd om af te ronden en los te laten. Ik kijk vol vertrouwen vooruit naar wat God op mijn pad brengt. En zoek naar welke weg Hij voor mij heeft.
En dan is het tijd voor afscheid. En wil ik dit moment gebruiken om iedereen heel hartelijk te bedanken. En bovenal God te danken! Wat is er veel gebeurd in het jeugdwerk door de jaren heen! Daarvoor wil ik iedereen oprecht bedanken die daar op welke manier dan ook onderdeel van is geweest of aan heeft bijgedragen. Wat heb ik door de jaren heen veel van jullie ontmoet. Veel vrijwilligers, jongeren en kinderen. En wat hebben we samen veel mooie momenten meegemaakt!
Tijdens activiteiten, vergaderingen, in het clubwerk, de vakantiebijbelweek, toerustingsavonden, trainingsdagen… in flame, of op de momenten wanneer we God vroegen wat goed was om te doen, wanneer we aan het zoeken waren en aan het brainstormen… tijdens voorbereidingen, gewoon in de wandelgangen, de discipelschapstraining, al die momenten samen….
met als doel om samen te leven voor God en met God, te leren wie Hij is, en hoe we Hem mogen dienen. En ook hoe we dat weer mogen doorgeven en leren aan de volgende generatie. Daar heb ik alle jaren intens van genoten en me vol voor ingezet. Nu is voor mij blijkbaar het moment gekomen om het los te laten. Ik wil jullie alle zegen toewensen voor de toekomst! Dat het jeugdwerk binnen Hervormd Vriezenveen mag bloeien en blijvend vrucht mag dragen. Dat dat het vuurtje, waar ik het wel vaker over had, de veenbrand mag blijven woeden. En elke keer, ook al lijkt een veenbrand soms weg en is even niet zichtbaar, hij is niet echt weg. Hij gaat ondergronds verder en dan komt die weer omhoog en gaat de fik erin. Ik wens jullie het allerbeste toe en vooral Gods zegen. Bedankt voor alle jaren dat ik voor jullie heb mogen werken.

Een hartelijke groet,
Gineke Abbes