Nieuws

Afscheid Gineke

Categories: Activiteiten,Wijk Next

In de dienst van zondag 27 juni hebben we afscheid genomen van onze jeugdwerkcoördinator Gineke Abbes. We zijn Gineke dankbaar voor alles wat zij heeft gedaan en heeft bereikt binnen onze gemeente in de afgelopen 12.5 jaar.

Gineke had als visie om het jeugdwerk in beweging te laten komen. Ze heeft dit gesymboliseerd met het gebruik van stenen die in het water geworpen kunnen worden. Niet het ‘droppen’ van de stenen heeft een effect, maar juist het stapelen en het samen bouwen aan deze stenen. Op die manier wordt er in het water een weg gebaand en kan er wat bereikt worden. Dat is de reden dat wij vanuit het Algemeen Bestuur van Wijk Next een spel met stenen aan Gineke hebben aangeboden. Op deze manier komen de stenen uit haar visie terug in een leuk stenenspel. Op deze stenen stond ‘Ga met God’ en dit bidden wij Gineke, Thomas en haar kinderen ook zeker toe: Ga met God en Hij zal met jullie zijn.